Sector CAUCIUC-PLASTIC

SAM ERP2 este software-ul de gestiune al societății specializat pentru Firmele care acționează în sectorul cauciucului și al materialelor plastice, și, în special, în zona imprimării articolelor în material plastic, construcția de șabloane de silicon, și a tot ceea ce privește producția și prelucrarea polimerilor, cu atenție particulară în filiera auto.

Punctele de forță SAM ERP2 sunt completarea și nemijlocirea sistemelor de avansare ale producției și plata pe linie, bazele distinse avansate prin gestiunea șabloanelor de silicon multi-figură, gestiunea vânzării și instrumentelor de control ale venitului său, funcțiile de automatizare și cartografiere  ale depozitului cu terminale RF, panouri interactive cu  controlul stării mașinilor și eficiența liniilor de producție.

Automatizarea tuturor proceselor de producție, colocviul bidirecțional cu instalații și cu prese, tablourile de bord care controlează în timp real progresul și eficiența producției, gestionarea  uscătoarelor centralizate sau la bordul mașinii, MES personalizat pentru schimbul șablonului și pentru setarea fiecărei mașini, sunt doar unele dintre funcționalitățile care permit soluției SAM ERP2 să aducă societatea la productivitatea maximă.

SAM ERP2 este un sistem care permite din punct de vedere tehnologic ca, prin utilizarea inteligentă a senzorilor fizici, de algoritmi inteligenți, ai site-ului web și a interconexiunilor dintre instalații și ERP, să permită societății să atingă și obiectivele de Industry 4.0.

De asemenea, SAM ERP 2 este un ERP inovator care simplifică și grăbește toate procesele societății, atât interne cât și externe, îmbunătățind performanța în termene de eficiență, productivitate și competitivitate: îmbunătățește organizarea și fluxul de lucru al tuturor birourilor și al tuturor departamentelor societății, optimizează stocurile și mișcările mărfurilor, permite utilizarea noilor canale pentru a mări rezultatele activităților comerciale, interacționează în timp real cu cine operează în exteriorul societății (clienți, furnizori, agenți și tehnicieni), simplifică activitățile administrative și financiare, pentru a reduce la maxim risipele și  pierderile de timp chiar și în medii neproductive.

SAM ERP2 este un ERP complet configurabil și scalabil în baza creșterii și evoluției societății, dotat cu unelte inovatoare de dezvoltare și personalizare, dar, în același timp, dotat cu cele mai bune instrumente pentru siguranța digitală și respectarea deplină a Privacy și GDPR.

PORTALUL FURNIZORI

Permite dialogul dintre societate și furnizor, așa cum ar fi spre exemplu gestiunea datelor de livrare și tipărirea directă a etichetelor cu codul de bare pentru recunoașterea imediată.

PORTALUL AGENȚI

Permite culegerea ordinelor, gestionarea ofertelor, consultarea cataloagelor și al programului chiar de pe smartphone și tabletă.

PORTALUL CRM 1

Permite împărtășirea în mediul Web, cu întreaga forță de vânzare, a filialelor și clienților finali, oferte, vânzări tracking, e-mail, etc.

PORTALUL CRM 2

Permite o gestiune completă a „Ticket” -ului cu trasabilitate, stare de progres și gestiunea calendarelor pentru a organiza intervențiile de asistență.

 

GESTIONAREA PRESELOR ȘI ECHIPAMENTULUI

Echipamentul fiecărei mașinării este gestionat prin aplicarea efectuabilă într-un terminal și care permite:

  • Înregistrare timpilor
  • Gestionarea șabloanelor multifigură
  • Gestionarea imprimatelor de omologare
  • Gestionarea stării bune definitive pentru Pornirea Producției (BAP).

Datele sunt disponibile în timp real pentru responsabilul producției și sunt istoricizate pentru a permite analiza cu scopul de a aduce eventuale acțiuni corective.

 

GESTIONAREA USCĂTOARELOR LA BORDUL MAȘINII

Gestionarea depozitului materiilor prime și al materiilor mărunțite este fundamentală pentru eficiența productivă și controlul constant al uscătoarelor permite procedurii să fie extrem de precisă.

PROGRESUL PRODUCȚIEI

Datorită tablourilor de control touch screen pe linie este posibilă controlarea stării progresului ordinilor de producție. Tablourile de control au o interfață simplă și intuitivă, sunt multilingve (cu sprijinul tuturor caracterelor: chirilic, chinezesc etc.) și au un formular de înregistrare pentru intrări/ieșiri din clădire.

De asemenea, permit imprimarea etichetelor la momentul plății producției și gestiunea multi-ambalajului:  operatorul este cel care declară tipologia utilizată și cantitatea exactă în bucăți definită pentru acea combinație (articol/ambalaj).

Plata produsului finit are loc, prin urmare, direct prin terminale touchscreen poziționate de-alungul liniilor de producție și cu interfață la sistemul ERP. Fiecare obiect plătit este etichetat și devine disponibil în depozit pentru activitățile de stocare sau de expediere. Datele sunt împărțite cu toate instituțiile, care pot verifica nivelul de progres ale ordinelor.

Pentru activitățile care nu prevăd plata directă a produselor este prevăzută darea de seamă automată a timpilor de lucru. Adunarea tuturor acestor date permite un control avansat al rentabilității fiecărei vânzări.

CALITATE și ÎNTREȚINERE INSTALAȚII (CMMS)

SAM ERP2 permite gestionarea planurilor de întreținere pentru toate instrumentele de lucru (CMMS) și toate funcționalitățile necesare pentru gestionarea corectă a Sistemului Calității Interne, respectând certificările UNI EN ISO 9001, în funcție de directivele WCM și normele la scara mondială ale sectorului auto.

PROGRAMARE LUCRĂRI ȘI MES PERSONALIZAT

Prin programator este posibilă planificarea activităților tipice ale producției unui șablon, de la proiectare la realizarea completă, trecând de la lucrările interne sau în contul lucrării externe.

Datorită modulului MES, de asemenea, pe lângă a putea vizualiza desenele și specificațiile tehnice direct de la birou, operatorii pot să declare pe touchscreen progresul fazelor și a eventualelor probleme întâlnite; sistemul calculează automat incidența de lucru a persoanelor cu care este mai apoi posibil să elaborați bilanțul pentru un singur ordin.  MES este chiar și personalizat pentru schimbul șablonului și setarea mașinii și confruntă informația teoretică cu timpul real folosit de tehnician, luând datele direct de la presă. Panourile electrice corespunzătoare permit, prin urmare, administratorului echipamentului să aibă mereu sub control toată situația în timp real, eventualele probleme întâlnite și avansarea costurilor.

CONTROLUL TOTAL în TIMP REAL

Dobândirea datelor pe mașinile individuale (uși, apărători mașină, consumuri energetice....) alimentează tablouri de control cu indicatori analitici și sintetici, permițând monitorizarea în timp real a stării mașinilor și a nivelului de eficiență a liniilor productive și, de asemenea, consultarea istoricului. Controlul are loc  atât prin monitorul poziționat de-alungul liniilor de producție cât și prin instrumentele „mobile”, depășind astfel limitele impuse de rețeaua societății.

Instrumentele de business intelligence permit apoi să unească datele de producție împreună cu cele de gestiune, cu scopul de a calcula indicii de performanță pe baza cărora să planifice alegerile productive și organizatorii.

GESTIUNE ORDINE

Datorită procedurii de import din orice alt format (CSV,TXT, DAT, etc.) cu SAM ERP2 este posibilă încărcarea automată a ordinelor clienților, efectuând în același timp toate controalele necesare pentru a elimina erorile umane.

SAM ERP2 este în măsură să comunice cu toate cele mai cunoscute protocoale EDI, importând și exportând informațiile în funcție de standardele în uz în Europa și în restul lumii.

LOGISITCĂ

Funcția de Verificare a Expediției permite operatorilor zonei logistice identificarea imediată a tuturor expedierilor care trebuie efectuată în fiecare zi și generația automată a tuturor documentelor de transport.

Magazionerul, prin propriul terminal RF, trece la elaborarea fiecărui document atribuind lista pachetelor în expediere și producând, astfel, Packing List: fiecare colet este etichetat și asociat unui document specific de expediere, la rândul său conectat ordinului de vânzare care l-a generat.

TRASABILITATE

Fiecare componentă a bazei distinse poate fi identificată cu un număr de serie și/sau lot. Monitorizarea și adunarea în timp real a tuturor datelor de producție și a depozitului permite a avea informații structurate, împărțite și disponibile imediat tuturor operatorilor.

Codul de bare, făcând recunoscută componenta mereu, permite să se ajungă la întreaga istorie până la originea lanțului productiv și la ordinul de cumpărare.

INTEGRAREA AUTOCAD

SAM ERP2 permite efectuarea sincronizării cu sistemul CAD pentru interschimbul datelor de proiectare în mod simplu și automat, economisind timpul și reducând erorile conexe intrării manuale ale informațiilor.

Este posibil să importați și să mențineți alineate datele componentelor comerciale, definind care sunt datele în comun dintre cele două medii care trebuie să fie sincronizate.

În același mod este gestionată suma bazelor distinse ale ansamblelor și subansamblelor: sistemul este în măsură să garanteze alinierea diferitelor ediții.