SAM ERP2

SAM ERP2

Logo 'SAM Erp2'SAM ERP2 este structurat în 10 zone diferite. Fiecare zonă constă în mai multe module: aceasta este lista

01 – Zona fluxului de lucru și Date Comune

Întreprinderile care își dezvoltă și își îmbunătățesc constant procesele de producție obțin întotdeauna cele mai importante rezultate: o creștere relevantă a fluxului de informații duce la o mai bună productivitate individuală, o comunicare internă mai eficientă, precum și servicii, condiții de lucru și o atmosferă mai bună, reducând, de asemenea, timpii de lucru și costurile de operare.
Toate acestea sunt în beneficiul clientului.

 • Proiectarea și controlul fluxului de lucru (WFD)
 • Pistă de Audit (AT)
 • ADK (Kit proiectare aplicații)
 • DASHBOARD Personal
 • CODAREA AUTOMATĂ a articolelor
 • CLASIFICATOARE tehnice și comerciale
 • DIMENSIUNI și CULORI
 • ARTICOLE, CONTRAPARTIDE, TABELE (Modul de BAZĂ)
 • Integrare cu Sistemul pentru arhivarea DOCUMENTELOR

 

02 – Zona C.R.M. (Marketing și Servicii)

Activitățile orientate către clienți și piață, cum ar fi activitățile pre-vânzare (marketing) și cele de post-vânzare (servicii), au reprezentat întotdeauna motorul dezvoltării unei afaceri. Piețe foarte active și dinamice pot fi dominate numai dacă CRM-ul (Managementul Relațiilor cu Clienții) și toate informațiile tehnice și de vânzare privind clienții existenți și potențiali sunt gestionate în mod corespunzător.

 • CRM1 – MARKETING (înainte de vânzare și după vânzare)
 • CRM2 – SERVICE și ASISTENȚĂ (după vânzare)
 • Integrare cu GEO-MARKETING
 • PORTAL WEB MARKETING (CRM1)
 • PORTAL WEB SERVICE (CRM2)
 • VÂNZARE (încercare de vânzare)
 • SFA (Automatizarea Forței de Vânzări)

 

03 – Zona VÂNZĂRI

Activitățile de vânzare joacă un rol dublu: pe de o parte, acestea reflectă imaginea corporativă la abordarea clienților pentru prima dată; pe de altă parte, acestea reprezintă punctul de plecare pentru succesul tuturor pașilor următori (servicii și activități de producție). Configurările și portalurile web sunt instrumentele cele mai la îndemână prin care se poate genera satisfacția clienților. Cu toate acestea, planificarea MPS, organizarea listelor de prețuri și a ofertelor, precum și studiul corect al statisticilor determină o efectuare corectă și eficientă a pașilor următori din confirmarea comenzii.

 • CONFIGURAREA Vânzărilor
 • VÂNZĂRI (Liste de prețuri, Oferte, Comenzi Clienți)
 • Planificarea vânzărilor (M.P.S.)
 • AGENȚI și COMISIOANE
 • MAIL Push (trimiterea automată a e-mailurilor)
 • STATISTICA VÂNZĂRILOR și BUGET DE VÂNZĂRI
 • PUNCT DE VÂNZARE (Clienți Front-End și Casă de marcat)
 • PORTALURI WEB PENTRU CLIENȚI (BtB e BtC)

 

04 – Zona ACHIZIȚIE, DEPOZIT și LOGISTICĂ

Pentru a simplifica relațiile cu furnizorii, grăbirea manipulării bunurilor, evitarea greșelilor conexe, optimizarea managementului stocurilor sunt primii pași ce trebuie făcuți pentru a reduce costurile și a îmbunătăți performanța generală a companiei. Trasabilitatea și optimizarea activităților de transport sunt pași suplimentari ce pot fi făcuți pentru a asigura transferul sigur al bunurilor și a depăși obstacolele din piață.

 • ACHIZIȚIE
 • PORTALURI WEB PENTRU FURNIZORI
 • STOC ELECTRONIC DEPOZIT
 • TRASABILITATE (Numere de LOT și de SERIE)
 • LOGISTICĂ BWS (Manipulare Wireless cu coduri de bare)
 • STATISTICI ACHIZIȚII și Evaluarea Furnizorilor
 • ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE TRANSPORT
 • VERIFICAREA ÎNCRUCIȘATĂ a depozitului și clasificare ABC

 

05 – Zona PRODUCȚIE

Planificarea și controlul proceselor de producție prin intermediul unui ERP foarte dezvoltat, precum și monitorizarea tuturor fazelor de producție interne și externe, reprezintă strategiile cheie în reducerea timpului total de răspuns, precum și a costurilor financiare și de logistică. De asemenea, optimizarea și reducerea stocurilor depinde de atenția acordată organizării și planificării proceselor de producție.

 • PLANIFICARE și PLM (Managementul ciclului de viață al produsului)
 • PLANIFICARE MRP-I
 • PROGRAMARE MRP-II la capacitate NELIMITATĂ (CRP)
 • PROGRAMARE MRP-II la capacitate LIMITATĂ (FCS)
 • PRODUCȚIE
 • SISTEM PENTRU EXECUȚIA PRODUCȚIEI (MES)
 • LOCAȚII de producție

 

06 – Zona CALITATE

Pentru a câștiga teren în fara competitorilor, există două caracteristici cu o importanță crucială: creativitatea și calitatea. Imaginația, care hrănește creativitatea, trebuie să fie egală cu efortul susținut de a obține calitate. Controlul calității asupra produselor și materialelor este garantat prin proceduri rigide de recepție a mărfurilor, cicluri de testare bine definite, evaluarea precisă și regulată a furnizorilor și înregistrarea exactă atât a resurselor cât și a sarcinilor.

 • CONTROLUL CALITĂȚII
 • CICLURI DE TESTARE
 • ECHIPAMENTE și INSTRUMENTE DE MĂSURARE
 • Managementul “NECONFORMITĂȚILOR”
 • RESURSE și COMPETENȚĂ

 

07 – Zona MANAGEMENT ADMINISTRATIV și FINANCIAR

A manageria o afacere fără grijă înseamnă a avea încredere completă în funcțiile sale administrative și financiare. Un management administrativ dezvoltat trebuie bazat pe promptitudinea și precizia proceselor contabile ale companiei, conformarea la obligațiile fiscale, verificarea regulată a managementului lichidităților și al fluxurilor financiare, prognozarea soldurilor viitoare pentru fiecare cont bancar și a expunerii la risc a clienților.

 • TRANSPORT și FACTURARE
 • CONTABILITATE GENERALĂ
 • MANAGEMENTUL LICHIDITĂȚILOR
 • Management FINANCIAR
 • ACTIVE
 • Alte conformări la obligații fiscale (TVA, 770, F24, Salarii, Impozitul retinut, Conai, WEEE, …)

 

08 – Zona MONITORIZARE MANAGEMENT

În prezent, companiile se confruntă cu piețe și evenimente economice neprevăzute, foarte dinamice, în continuă schimbare. Pentru a face pașii corespunzători într-un mediu atât de dinamic, companiile trebuie să stăpânească instrumente avansate de control: nu numai conturile analitice care calculează în timp real marja profitului pentru produse, comenzi, divizii, etc. dar și Business Intelligence, Statistică Avansată și Data Mining, care permit personalului managerial și administrativ să ia cele mai bune decizii pentru companie.

 • BUGET și ANALIZA Bilanțului
 • CONTURI ANALITICE ȘI CONTABILITATEA COSTURILOR
 • CONTABILITATE PE MAI MULTE DIVIZII
 • BUSINESS INTELLIGENCE și Statistici Avansate
 • DATA MINING

 

09 – Zona TRANZACȚII INTERNE, FILIALE STRĂINE, COMUNICAȚII

Comunicarea rapidă și adecvată, atât în cadrul lanțului de producție/vânzare cât și în exterior, a devenit un avantaj esențial pentru companii. Sistemul informatic al companiei trebuie să fie accesibil și persoanelor care operează din alte țări, în diferite limbi străine. Aceste obiective pot fi atinse datorită integrării tuturor noilor tehnologii (VOI P, Mail, EDI, XML) în sistemul ERP. Toate procesele de afaceri sunt, de fapt, disponibile tuturor operatorilor externi: filiale, distribuitori, vânzători, tehnicieni, consultanți, clienți și furnizori.

 • MULTILINGV
 • VOIP Desk (Telefonie IP)
 • Interfață FAX și E-MAIL
 • Colector de corespondență
 • Lanț de producție și vânzare (EDI-XML)

 

10 – Zona SECURITATE și CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Sistemul informatic reprezintă creierul și inima tuturor activităților și proceselor de afaceri. Drept consecință, orice utilizare neadecvată trebuie descurajată prin intermediul utilizării instrumentelor și funcțiilor care garantează control complet și un acces sigur la operațiuni. Se pot dezvolta și funcții personalizate, îmbunătățind astfel eficiența și performanța procesului, permițând sistemului să se adapteze la schimbări viitoare și să mențină investițiile relevante.

 • Autorizare și Monitorizarea Confidențialității
 • SISTEM DE SECURITATE
 • RGT (Instrument de generare a rapoartelor)
 • SDK (Kit dezvoltare software)