Software ERP pentru Industria Electrică și Electronică

Companiile care activează în industria produselor electrice și electronice trebuie să dezvolte constant produse inovatoare, și să le introducă pe piață în cel mai scurt timp posibil, grăbind procesele, reducând, în același timp, costurile.

Un contribuabil cheie la întreaga economie a Italiei, industria produselor electrice și electronice se confruntă în prezent cu nevoia de a-și grăbi procesele, reduce costurile și mări eficiența și productivitatea.

Pe de o parte, companiile trebuie să dezvolte în mod constant produse inovatoare, în beneficiul lor propriu sau al terților, și să le introducă pe piață în cel mai scurt timp posibil, pentru a depăși concurența internațională acerbă. Pe de altă parte, continua evoluție tehnologică reduce durata de viață a produselor, astfel încât companiile simt constant nevoia de a-și reorganiza întreprinderea astfel încât să sincronnizeze “timpul și piața” și să își mențină costurile de managementul produselor la un nivel sustenabil.

Din aceste motive, este esențială adoptarea unui software ERP de business specific care să faciliteze implementarea tehnicilor de producție de tip lean, și oferă funcții pentru producătorii de componente, furnizorii de servicii pentru industria produselor electronice, și Producătorii de Echipamente Originale (OEM) care deserevsc piața industrială, piața produselor pentru consumatori și piața telecomunicațiilor.

SAM ERP2 este un sistem high-tech ERP gândit și dezvoltat pentru industria produselor electrice și electronice. Modelele sale organizaționale aderă la principiile de PRODUCȚIE DE TIP LEAN și permit utilizatorilor să controleze toate procesele pentru a obține un “flux continuu” de materiale și activități.

SAM ERP2 este un sistem ERP puternic, de ultimă generație, proiectat pentru a optimiza procesele de afaceri și a mări eficiența afacerilor din industria produselor electrice și electronice.

Funcțiile sale ajută la reducerea timpului de introducere pe piață, îmbunătățesc produsele prin adăugarea de servicii, sincronizează întregul lanț de aprovizionare și colaborează în timp real cu parteneri pentru a face față provocărilor din piață.

SAM ERP2 ajută, de asemenea, companiile să respecte timpii de livrare, costurile previzionate și să planifice și să controleze producția.

Viteza și flexibilitatea în managementul variabilelor, și integrarea cu controalele de caliate reprezintă caracteristici suplimentare care promovează eficiența și competitivitatea.

Portalurile de internet pentru comercianți și clienți, contabilitatea analitică, calculul automat al marjelor, plus, desigur, o gamă întreagă de funcții comerciale, administrative și financiare, fac de asemena din SAM ERP2 un instrument vital pentru toate companiile din industrie.

Caracteristicile Soluției Centro Software

SAM ERP2 este un sistem complet pentru managementul integrat al tuturor proceselor de afaceri: ACHIZIȚIE, PRODUCȚIE, PROCESARE de către și pentru terțe părți, manipularea și depozitarea BUNURILOR (atât în Italia cât și în afară), CRM, conexiuni online cu lanțul de aprovizionare și vânzare, ADMINISTRAȚIE, TREZORERIE, management FINANCIAR, controlul MANAGEMENTULUI, etc..

Pentru sectorul de ELECTRICE/ELECTRONICE în particular, integrarea completă cu departamentele tehnice interne și ale clienților eficientizează procesele de design și elimină “timpii dintre inițierea unei comenzi și execuția acesteia”.

Folosind caracteristicile PLM și PDM avansate, este posibilă descrierea materiilor prime, a componentelor și a produselor în baza “edițiilor” și “reviziilor” schițelor, listelor de materiale și ciclurilor de procesare.

De la cererea (previziuni, comenzi de bunuri, ordine de lucru, etc.) la livrarea produselor finite, fluxul de lucru integrat al SAM ERP2 îndrumă operatorii pentru a asigura un management optim al tuturor proceselor de afaceri, incluzând: generarea planurilor de producție și achiziție (MRP II), managementul comenzilor și procesării, controalelor de calitate, managementul fluxurilor și procesării de materiale.

Sistemul avansat de Management al Depozitelor (WMS) complet integrat în ERP vă permite să gestionați componentele ca numere de lot/serie și le alocă în mod automat toate informațiile tehnice necesare pentru a asigura avansarea lină a comenzii de lucru și pentru a evita operațiunile de manipulare inutile, care, de multe ori, generează erori.

Planificatorul de capacitate finită integrat (FCS) și Sistemul de Execuție a Producției (MES), vă permit să verificați, să planificați și să înregistrați angajamentele, nu numai în raport cu resursele tradiționale (centre de lucru, echipe de asamblare și/sau testare), dar și în raport cu departamente tehnice, care de multe ori reprezintă elementele care limitează companiile, dacă sunt prost organizate.

Planificarea producției asigură conformarea la limitele de timp și bugetul stabilit pentru realizarea unui produs: componente alternative, branduri de componente obligatorii în funcție de clientul individual, etc. Sistemul ERP asigură un răspuns rapid, prompt, chiar și în managementul loturilor variabile.

Procesul de producție este constant monitorizat, iar sistemul SAM ERP2 oferă o gamă completă de date în timp real, cu privire la progresul producției, atingerea obiectivelor și nivelul de calitate al produselor. Orice fabrici externe și întregul lanț de aprovizionare pot fi, de asemenea, gestionate în timp real prin intermediul portalurilor de operare.

Managementul calității, cu planuri de eșantionare în timpul procesului și după finalizarea procesului, tabele ISO conform dimensiunii lotului, etc., este de asemenea perfect integrat în toate procesele de producție și achiziție. Toate acestea ajută la generarea unui “flux continuu” de procese care asigură cel mai înalt nivel posibil de eficiență și productivitate.

INPUT CERERE (VÂNZĂRI)

SAM ERP2 permite managementul simultan al diferitelor cerințe ale cererii:

  • în funcție de comanda de lucrare unică sau proiect (de la Execuție la Comandă)
  • în funcție de loturile mici (Asamblare la comandă / sau Creare la comandă)
  • în funcție de loturi (Creare pentru stocare / Asamblare la comandă)
  • în mod continuu (Creare pentru stocare)

Este, așadar, facilă completarea proceselor normale de planificare și producție în funcție de proiect individual sau comandă de lucru, de exemplu, cu un management de tip, “Asamblare la comandă / Creare la comandă” pentru unități sau componente comune pentru care s-a calculat eficiența din punctul de vedere al costurilor al unei proceduri diferite.

PROCESARE MRP “în ciclu închis” (MRPII)

SAM ERP2 vă permite să alocați lucrări și să prognozați disponibilitatea produselor și datele de livrare nu numai în baza planificării comenzilor (MRP-I), ci și în baza capacității de producție efective a companiei sau a contractorilor strategici (i.e. luând în considerare echipamentele, fabricile, calendarele, prioritățile și relațiile dintre fazele de procesare, celulele de producție și departamente). Folosind “Listele de expediere” (secvențe de lucru pentru fiecare resursă de producție), și analizând “cozile de așteptare” și diagramele Gantt pentru fiecare Comandă de Producție, puteți verifica și modifica, de asemenea, întregul program direct și instantaneu (puteți modifica lucrările grafic, reformula și salva planurile de programare și îmbunătăți conformarea cu datele de livrare.

PRODUCȚIE și MES (Sistem de execuție a producției)

SAM ERP2 gestionează integral toate fazele producției operaționale, atât la nivel intern cât și la locațiile vendorilor externi, cu ordine de producție și procesare de către și pentru terți, colectarea borderourilor, a foilor de lucru, modificări tehnice, verificarea avansată a disponibilității (caracteristici de lot, datele tehnice ale materiilor prime, specificații de calitate, specificațiile clienților, etc.), progresul fazei de lucru, managementul testării și al zonelor de aprobare, citirea timpilor, etc.). Lucrările finalizate, lucrările în curs de desfășurare, angajamentele și disponibilitatea materialelor pot fi verificate și evaluate instantaneu.

Subsistemul MES oferă un panou sinoptic pentru efectuarea verificărilor în timp real asupra statutului și utilizării resurselor: fabrică, personal, echipamente cu personal, fără personal și tradiționale etc.. MES citește timpii de producție prin intermediul codurilor de bare, timpii și prezența personalului, pentru a efectua pontajele, grafice pentru efectuarea verificărilor instantanee asupra rezultatelor fiecărei resurse, și planurile de întreținere de rutină și operațiunile de întreținere reactivă asupra fabricii și echipamentelor.

Managementul FLUXURILOR DE LUCRU

Un sistem eficient de gestionare a fluxului de lucru vă permite să verificați și să documentați orice modificări tehnice efectuate în timpul asamblării și/sau testării, evitând astfel discrepanțele dintre ceea ce este efectiv instalat pe echipament/instalație și ce apare în documentația sistemului IT central, prevenind astfel apariția erorilor în sistemul de suport sau în operațiunile de întreținere efectuate de către departamentele de servicii post-vânzare.

CALITATE, MONITORIZARE și TRASABILITATE

SAM ERP2 vă permite să stabiliți un flux de trasabilitate și controale de calitate, care implică toate departamentele și toți comercianții companiei, fără a fi necesare documente Word/Excel sau software departmental. Sistemul de calitate al SAM ERP2 este integrat în toate procesele, împreună cu nivelurile de calitate acceptabile din punct de vedere al ISO (AQL-uri), Metode de Eșantionare ISO și personale, Planuri de Eșantionare în funcție de Comerciant (cu alegerea nivelului de severitate în funcție de performanțele înregistrate), Rapoarte de Aprobare și Neconformitate.

INSTALAREA și PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE a unei instalații

Livrarea unei instalații sau a unui dispozitiv complex se finalizează în mod normal cu instalarea și punerea în funcțiune la sediul clientului. Acest lucru implică utilizarea resurselor externe (comercianți și fililale) sau a echipelor interne care lucrează în afara sediului pentru perioade variabile de timp. Dat fiind faptul că elementul critic al acestei faze finale este reprezentat de dificultatea de comunicare între oamenii care au proiectat instalația și cei care o pun în funcțiune, utilizarea PORTALULUI DE SERVICII/CRM2 special face posibilă înregistrarea timpilor de lucru, a materialelor folosite și decontarea cheltuielilor, oferind, în același timp, acces facil la toate informațiile și “specificațiile tehnice” care de multe ori rămân “ascunse” în cadrul companiei.

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR și al ELEMENTELOR DE LOGISTICĂ

SAM ERP2 vă permite să alocați datele tehnice/administrative necesare pentru fiecare lot sau număr de serie, pentru o manipulare optimizată, certificată și consecventă a bunurilor (statutul lotului, certificate, data de expirare, etc.). Datorită integrării cu sistemul de “logistică wireless avansată” (standard INDICOD), bunurile pot fi identificate și manipulate citind codurile de bare, care sunt validate în timp real de către sistemul central: intrări, retrageri, livrări retrageri, dar și inventare, verificări și planuri de prelevare, managementul locațiilor de depozitare (Raioane/Niveluri/Coloane), al “unităților de încărcare”, precum și maparea dinamică a depozitelor și optimizarea spațiului etc. Sunt disponibile interfețele cu două sensuri pentru comunicarea cu depozitele automate (modulele – logistică de sistem, Incas, kardex, winstor, etc.)

Depozit PIESE, GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE

În cadrul pieței foarte competitive din ziua de astăzi, managementul serviciilor post-vânzare și al garanțiilor produselor, precum și disponibilitatea promptă a pieselor, joacă, de multe ori, un rol decisiv în menținerea unor afaceri. Eliminarea completă a erorilor în procesul de comandare a pieselor și reducerea timpilor de inactivitate ai echipamentului, pentru a asigura continuitatea afacerii, sunt aspecte esențiale pentru clienți. În mod similar, posibilitatea de a oferi și gestiona complet “mentenanța programată” a echipamentelor instalate și Autorizația de returnare a mărfurilor (RMA) reprezintă un ajutor suplimentar în păstrarea clienților.

Sistemul SAM ERP2 oferă un model organizațional eficient pentru facilitarea implicării departamentelor relevante:

  • Departamentul Tehnic în redactarea “listelor de piese”,
  • Departamentul de Documentare, pentru menținerea cataloagelor actualizate și publicarea independentă a acestora pe portaluri dedicate,
  • Departamentul de planificare care, folosind instrumentele ERP adecvate, poate emite previziuni și pregăti cantități adecvate de materiale pentru a obține un echilibru adecvat între banii blocați în stocuri și satisfacerea nivelului de așteptare al clienților.

CONTABILITATE ANALITICĂ și CONTROLUL MANAGEMENTULUI

Pe lângă funcțiile administrative normale (Contabilitate, Management Trezorerie și Financiar), SAM ERP2 asigură și “alocarea” automată a costurilor și veniturilor în funcție de destinație, cu 2 scopuri:

  1. înregistrarea comenzii de lucru (declarații detaliate pentru fiecare client, agent, articol, etc., și calculul marjelor de profit),
  2. Contabilitatea centrelor de cost (colectează costurile fiecărui departament, calculând și costul orar brut pentru personal și fabrici).

Contabilitatea în funcție de zona de afaceri generează, de asemenea, declarații specifice sectorului, în funcție de filială, linie de producție, divizie de afaceri, prag de rentabilitate, etc.

Sistemele de Business Intelligence și Data Mining procesează, de asemenea, toate datele pentru a produce grafice și informații care permit supravegherea completă a companiei și ajută managementul să ia cele ai bune decizii operaționale și strategice.