Software ERP pentru Industria Dispozitivelor Medicale

Industria Dispozitivelor Medicale este unul dintre sectoarele cu cea mai rapidă creștere din economia noastră.

SAM ERP2 este o soluție high-tech creată de Centro Software pentru managementul complet și integrat al nevoilor complexe ale afacerilor care operează în industria Dispozitivelor Medicale.

Toate procesele sunt gestionate în deplină conformitate cu reglementările relevante, incluzând EU GMP, Anexa 11, US FDA- Codul Regulamentelor Federale, Titlul 21, partea 11 (21 CFR Partea 11), etc..

Sistemul SAM ERP2 include managementul complet al elementelor de logistică avansată cu susținerea standardelor INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”, și este, de asemenea, instrumentul esențial pentru certificarea calității proceselor de producție pentru toate produsele implicate în lanțul de aprovizionare integrat.

Generarea fluxurilor de lucru, controlul managementului, calculul marjelor de profit și prelucrarea statistică avansată permit companiilor să își monitorizeze procesele, să își optimizeze fluxurile și să obțină cel mai înalt nivel de competitivitate.

settore medical divice

Caracteristicile Soluției Centro Software

SAM ERP2 este un sistem ERP de ultimă generație care gestionează toate procesele de afaceri: ACHIZIȚIA, PRODUCȚIA, CRM, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA BUNURILOR, legături cu LANȚUL DE APROVIZIONARE ȘI VÂNZARE, ADMINISTRARE, TREZORERIE, management FINANCIAR, CONTROLUL managementului.

Sunt incluse funcții specifice suplimentare pentru industria Dispozitivelor Medicale, pentru managementul optim al proceselor de producție, transformare, ambalare și distribuție, care permit validarea proceselor supuse conformării la EU GMP, Anexa 11, US FDA – Codul Regulamentelor Federale, Titlul 21, partea 11 (21 CFR Partea 11). De la managementul cererii (previziuni, comenzi de produse, comenzi de lucru) la livrarea produselor, SAM ERP2 generează planuri de producție și achiziție (MRPII) și gestionează managementul comenzilor, controlul calității și fluxurile de materiale.

Configurarea utilizatorilor și a “rolurilor” stabilește permisiunile și responsabilitățile în conformitate cu regulile utilizate în industria Dispozitivelor Medicale.

Definirea “statutului” produsului, a perioadei sale de valabilitate și a trasabilității complete pe parcursul întregului proces de transformare și distribuție asigură “consecvență” deplină, în timp ce Pistele de Audit și sistemele de semnătură electronică fac posibilă documentarea fără echivoc a fiecărei tranzacții sensibile pentru validare GMP, facilitând astfel exportul și procedurile de înregistrare, de ex. cu FDA.

PORTALURI WEB și Automatizarea Forțelor de Vânzări (SFA)

Implicarea deplină a forței de vânzare, a reprezentanților științifici și a clienților în procesele de afaceri generează niveluri neașteptate de eficiență și satisfacție a clienților.

Portalul web de comerț electronic, care poate fi folosit atât în scop B2C (Business to Consumer) și cât și B2B (Business to Business), facilitează procesul de deschidere a noilor piețe și a noilor canale de business. Automatizarea forței de vânzări (SFA) permite tuturor operatorilor mobili ai companiei, având în dotare un smartphone (reprezentanți de vânzări și științifici) să comunice în timp real cu sediul companiei. Oriunde v-ați afla, puteți vizualiza datele de identificare și situația contabilă a clienților, puteți introduce noi comenzi de vânzare și puteți gestiona rundele de vizite cu ajutorul calendarului personal.

settore medical divice

INPUT CERERE

SAM ERP2 asigură sincronizare optimă între cerere și disponibilitatea produselor. Datorită instrumentelor EDI și portalurilor web, este posibilă colectarea comenzilor și a prognozelor într-o manieră simplificată. Managementul “planul de prognoză a vânzărilor” face posibilă programarea achizițiilor (achiziția sau producția de produse finite sau semifabricate) fie separat de sau împreună cu registrul real de comenzi, chiar și în absența comenzilor efective, și cu un sistem care este, de asemenea, gândit să gestioneze “programe de livrare” și “comenzi deschise”.

PROCESARE MRP “în ciclu închis” (MRPII)

Acest lucru optimizează alocarea lucrărilor în funcție de diferitele resurse ale companiei, cu prognozarea disponibilității produselor și a datelor de livrare, nu numai în baza planificării comenzilor (MRP-I), ci și în baza capacității efective de producție a companiei. Așadar, acest sistem ia în considerare echipamentele, instalațiile, calendarele, prioritățile și relațiile dintre fazele de procesare, celulele de producție și departamente sau centre de costuri. De exemplu, controlul complet, sistemul oferă “liste de expediere” (secvențe de lucru pentru fiecare resursă de producție), analiza “cozilor de așteptare” și Diagrame Gantt pentru fiecare Comandă de Producție, ce poate fi, de asemenea, modificată grafic pentru a modifica programarea, și pentru a genera și salva diferitele planuri de programare.

COMENZI DE PRODUCȚIE și MES

Managementul complet al tuturor fazelor producției operaționale, atât intern cât și la locațiile comercianților externi, incluzând: comenzi de producție, culegerea de borderourilor și a foilor de lucru, verificarea în avans a disponibilității (în baza caracteristicilor lotului, purității, toleranței, specificațiilor de calitate, specificațiilor clientului sau a clasificatoarelor tehnice pentru producătorii de dispozitive și sisteme), progresul fazei de lucru, managementul zonelor de testare și aprobare, citirea timpului, managementul procesării de către și pentru terțe părți, și verificarea și evaluarea instantă a lucrărilor finalizate, Lucrări în curs, angajamente și disponibilitatea materialelor. Sistemul MES vă permite să efectuați verificări în timp real asupra statutului și utilizării resurselor (echipamente, instalații și personal) prin intermediul unui panou sinoptic, și vă permite să citiți timpii de producție prin intermediul unor coduri de bare, să citiți timpii personalului și prezența, pentru a efectua balanța orelor de lucru, folosi grafice pentru a efectua verificări asupra ieșirilor de resurse și monitoriza mentenanța instalațiilor și a echipamentelor.

settore medical divice

CALITATE

Fluxurile de operare sunt integrate nativ în sistemul de calitate al companiei. Nivelurile de calitate acceptabile din punct de vedere ISO (AQL-uri), ISO și Metodele de Eșantionare personalizate, Planurile de testare în funcție de Comerciant (cu alegerea nivelului de severitate al controlului în funcție de performanța înregistrată), Rapoartele de Aprobare și Neconformitate, etc. sunt gestionate într-o manieră integrată în cadrul sistemului ERP, implicând toate departamentele companiei, fără a irosi timp, procedurile convenționale implicând formulare “Word” sau software departmental.

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR și ELEMENTE DE LOGISTICĂ (produse din categoriile „în curs de analizare”, “aprobate”, “respinse”)

În baza planurilor de control, sistemul vă permite să alocați datele tehnice/administrative specifice pentru tipul de producție în cauză, fiecărui număr de lot/serie sau unitate de încărcare (statut lot, date, certificate, etc.), care sunt esențiale pentru o manipulare controlată și consecventă a bunurilor. Mulțumită integrării cu “logistică wireless avansată”, bunurile pot fi identificate și manipulate citind codurile de bare, care sunt validate în timp real de către sistemul central: intrări, livrări, retrageri, transferuri, dar și inventare, verificări și planuri de eșantionare managementul locațiilor de depozitare (Raioane/Niveluri/Coloane) și al “unităților de încărcare”, precum și optimizarea spațiului, maparea dinamică a depozitelor, etc.

CONTABILITATE ANALITICĂ ȘI INDUSTRIALĂ, CONTROLUL MANAGEMENTULUI

Alocarea detaliată a costurilor și veniturilor dîn funcție de destinație, cu 2 obiective principale: înregistrarea comenzilor de lucru (ce generează declaraţii detaliate în funcție de zonă, agent, articol, etc., calculul marjelor de profit) și contabilitatea centrului de costuri, care colectează costurile alocate fiecărui departament și calculează costuri per unitate de lucru (costul orar brut al personalului sau fabricilor). Contrabilitatea după zona de afaceri (sau divizie) generează, de asemenea, declarații specifice sectorului, în funcție de filială, linie de producție, divizie de afaceri, prag de rentabilitate, etc.

Sistemul de Business Intelligence și DATAMINING procesează în mod automat informațiile rezumate necesare pentru a monitoriza și îndruma întreaga întreprindere, cu generarea imediată a diagramelor și graficelor, pentru a facilita analiza și interpretarea acestora. Rezultatele acestor operațiuni de procesare joacă un rol vital în asigurarea faptului că managementul ia cele mai bune decizii operaționale și strategice în diferitele zone.

settore medical divice