Software ERP pentru Industria de Inginerie Mecanică

Industria ingineriei mecanice din Italia a jucat întotdeauna un rol strategic în economia națională.

Această industrie se confruntă cu provocări majore, cum ar fi creșterea constantă a prețurilor materiilor prime, dificultățile la achiziție și presiunea constantă de descreștere a prețurilor produselor finite.

Pe acest fond, sunt vitale reducerea costurilor de funcționare, planificarea producției, prognozarea cererii și optimizarea și simplificarea proceselor pentru a facilita dezvoltarea rapidă a noilor produse pentru noi piețe.

SAM ERP2 este un sistem high-tech de Planificare a Resurselor Întreprinderii (ERP) proiectat și dezvoltat pentru a îndeplini nevoile specifice ale companiilor de inginerie mecanică din Italia, ale lanțurilor lor de aprovizionare și ale relațiilor internaționale.

În baza principiilor Producției de tip LEAN, sistemul SAM ERP2 permite utilizatorilor să obțină un “flux continuu” de procese, eliminând toate operațiunile IT și de altă natură care nu oferă valoare.

settore meccanico

SAM ERP2 este un sistem ERP puternic, de ultimă generație, creat de Centro Software pentru managementul complet și integrat al afacerilor din domeniul ingineriei mecanice.

Managementul avansat al proceselor de producție (loturi cu caracteristici tehnice, managementul procesării de către și pentru terți, producție conform comandă, MPS, MRP-I, programare MRPII în ciclu închis, planificarea resurselor, citirea timpilor și monitorizarea progresului producției MES), optimizarea stocurilor pentru a diminua nivelul activelor neproductive, controlul complet al fluxurilor de materiale, manipularea bunurilor prin intermediul elementelor de logistică avansată și citirea wireless a codurilor de bare, controlul calității, monitorizare și trasabilitate, controlul managementului și calculul marjelor de profit, și funcțiile comerciale, administrative și financiare, sunt doar câteva dintre caracteristicile care fac ca acest produs să fie ideal pentru toate companiile din această industrie.

settore meccanico

Caracteristicile Soluției Centro Software

SAM ERP2 este un sistem complet și integrat care conține toate modulele necesare pentru a manageria toate procesele interne și externe ale companiilor de inginerie mecanică, incluzând: achiziția, producția, CRM, manipularea și depozitarea bunurilor, legături cu lanțul de aprovizionare și vânzare și, bineînțeles, administrare, trezorerie, management financiar, controlul managementului, etc..

Industria ingineriei mecanice are deosebită nevoie de funcții pentru fluxul complet al materialelor, managementul proceselor de producție cu procesare de către și pentru terți, stoc în consignație (în Italia și în afară), portaluri web destinate comercianților și portaluri web destinate clienților.

De la managementul cererii clientului (previziuni, comenzi de bunuri, comenzi de lucru, etc.) la livrarea produselor finite, SAM ERP2 îndrumă operatorii pentru a asigura un management optim al tuturor proceselor de afaceri, incluzând: generarea planurilor de producție și achiziție (MRPII), managementul comenzilor respective, controlul calității, managementul fluxurilor și procesării de materiale.

Integrarea cu departamentele tehnice interne și ale clienților joacă un rol vital în simplificarea proceselor și diminuarea perioadei de timp dintre momentul inițierii și momentul finalizării. Caracteristicile PLM și PDM asigură departamentelor tehnice un sistem eficient și liniar de descriere a materiilor prime, a componentelor și a produselor în baza “edițiilor” și “reviziilor” schițelor, listelor de materiale și ciclurilor de procesare.

Sistemul include, de asemenea, o capacitate cuprinzătoare pentru managementul elementelor de logistică avansată, cu suportul standardelor INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”. Acest modul al elementelor de logistică este complet integrat în sistem, și face posibilă, de exemplu, vizualizarea materiilor prime (e.g. o piesă turnată) ca un lot acompaniat de o analiză chimică, pe lângă alte informații esențiale pentru satisfacerea deplină a specificațiilor tehnice interne și ale clienților.

Planificatorul integrat și MES (Sistemul de execuție a producției pentru managementul resurselor cu și fără operatori umani, a echipelor și a calendarelor departamentale) ajută la crearea unui “flux continuu” de procese care maximizează eficiența și productivitatea, ceea ce reprezintă cheia succesului în afaceri.

Funcția pentru configurarea utilizatorilor și a “rolurilor” face posibilă stabilirea permisiunilor și a responsabilităților operatorilor în conformitate cu regulile utilizate în procesele de inginerie mecanică. Soluția poate fi completată și cu un sistem flexibil pentru modelarea fluxurilor de lucru în afaceri (Kit de proiectare a aplicațiilor – “ADK”), ce reprezintă un instrument suplimentar de suport pentru validarea datelor și proceselor.

INPUT CERERE

SAM ERP2 asigură un nivel ridicat de sincronizare între cererea și disponibilitatea produselor. Datorită instrumentelor EDI și portalurilor web, este posibilă colectarea comenzilor de operare și a prognozelor într-o manieră simplificată. Managementul “planului de previziune a vânzărilor”, cu comenzi deschise sau contracte cadru (ce pot fi folosite în aceeași manieră pentru comercianții companiei) face posibilă programarea achizițiilor (achiziția sau producția de produse finite sau semifabricate) fie separat de sau împreună cu registrul real de comenzi, chiar și în absența comenzilor efective, și cu un sistem care este, de asemenea, gândit să gestioneze “programe de livrare” și “comenzi deschise”.

PROCESARE MRP “în ciclu închis” (PROCESARE MRPII)

Acest lucru optimizează alocarea lucrărilor la resursele companiei, cu prognozarea disponibilității produselor și a datelor de livrare, nu numai în baza planificării comenzilor (MRP-I), ci și în baza capacității efective de producție a companiei sau a partenerilor strategici. Așadar, acest sistem ia în considerare echipamentele, instalațiile, calendarele, prioritățile și relațiile dintre fazele de procesare, celulele de producție și departamente sau centre de costuri. Pentru un control instantaneu și un răspuns cuprinzător, sistemul oferă “liste de expediere” (secvențe de lucru pentru fiecare resursă de producție), analiza “cozilor de așteptare” și diagrame Gantt pentru fiecare Comandă de producție, care pot fi, de asemenea, modificate grafic pentru a schimba planificarea, cu posibilitatea producerii și salvării diferitelor planuri de programare și aducând o contribuție majoră la reducerea cazurilor de neconformare asociate nerespectării datelor de livrare.

COMENZI DE PRODUCȚIE și MES (Sistem de execuție a producției)

Managementul complet al tuturor fazelor producției operaționale, atât intern cât și la locațiile comercianților externi, incluzând: comenzi de producție, culegerea de borderourilor și a foilor de lucru, verificarea în avans a disponibilității (în baza caracteristicilor lotului, datelor tehnice ale materiilor prime, specificațiilor de calitate, specificațiilor clientului, etc.), progresul fazei de lucru, managementul testării și al zonelor de aprobare, citirea timpului, managementul procesării de către și pentru terțe părți, și verificarea și evaluarea instantă a lucrărilor finalizate, Lucrări în curs, angajamente și disponibilitatea materialelor. Subsistemul MES vă permite să efectuați verificări în timp real asupra statutului și utilizării resurselor (echipamente cu operator uman, fără operator uman și tradiționale etc., instalații și personal) prin intermediul unui panou sinoptic, care încorporează, de asemenea, planuri de mentenanță de rutină și reactive. Vă permite, de asemenea, să citiți timpii de producție prin intermediul codurilor de bare, timpii și prezența personalului, pentru a echilibra orele de lucru, să folosiți grafice pentru efectuarea verificărilor instantanee asupra rezultatelor fiecărei resurse, și să monitorizați mentenanța instalațiilor și a echipamentelor.

settore meccanico

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR și al ELEMENTELOR DE LOGISTICĂ

În baza planurilor de control, sistemul vă permite să alocați datele tehnice/administrative necesare fiecărui lot sau unitate de încărcare, pentru o manipulare controlată, certificată și consecventă a bunurilor (statut lot, certificate, etc.). Datorită integrării cu “logistică wireless avansată”, cu sprijinul standardelor INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”, bunurile pot fi identificate și manipulate citind codurile de bare, care sunt validate în timp real de către sistemul central: intrări, livrări, retrageri, transferuri, dar și inventare, verificări și planuri de eșantionare, managementul locațiilor de depozitare (Raioane/Niveluri/Coloane) și al unităților de încărcare”, precum și optimizarea spațiului, maparea dinamică a depozitelor, etc..

CONTABILITATE ANALITICĂ ȘI INDUSTRIALĂ, CONTROLUL MANAGEMENTULUI

Alocarea detaliată a costurilor și veniturilor în funcție destinație, cu 2 obiective principale: înregistrarea comenzilor de lucru (ce generează declaraţii detaliate în funcție de client, agent, articol, etc., calculul marjelor de profit) și contabilitatea centrului de costuri, care colectează costurile alocate fiecărui departament și calculează costuri pentru fiecare unitate de lucru (costul orar brut al personalului sau fabricilor). Contabilitatea în funcție de zona de afaceri (sau divizie) generează, de asemenea, declarații specifice sectorului, în funcție de filială, linie de producție, divizie de afaceri, prag de rentabilitate, etc.. Sistemul de DATAMINING procesează, de asemenea, în mod automat informațiile rezumate necesare pentru a monitoriza și îndruma întreaga întreprindere, cu generarea imediată a diagramelor și graficelor, pentru a facilita analiza și interpretarea acestora. Rezultatele acestor operațiuni de procesare joacă un rol vital în asigurarea faptului că managementul ia cele mai bune decizii operaționale și strategice în diferitele zone.

CALITATE

Fluxurile de operare sunt integrate nativ în sistemul de calitate al companiei. Nivelurile de calitate acceptabile din punct de vedere ISO (AQL-uri), ISO și Metodele de Eșantionare personalizabilem Planurile de eșantionare în funcție de Comerciant. cu alegerea nivelului de severitate al controlului în funcție de performanța înregistrată, Rapoartele de Aprobare și Neconformitate, etc. sunt perfect gestionate într-o manieră integrată în cadrul sistemului ERP, implicând toate departamentele companiei, fără a irosi timp, proceduri convenționale care implică formulare “Word” sau software departmental.

 

settore meccanico

 

CÂȚIVA DINTRE CLIENȚII NOȘTRI:

“SAM ne-a îmbunătățit controlul asupra managementului”

ALA’S SEGMENTI SRL

“SAM ne-a perims să ne îmbunătățim Producția fără a introduce schimbări disruptive în organizația noastră. Interfața este ușor de folosit și ușor de personalizat în raport cu nevoile companiei noastre”

CONDUCTIX – WAMPFLER SRL

“SAM ERP2 reprezintă stâlpul ce ne susține și ne satisface toate nevoile. Ne-a îmbunătățit masiv procesul de producție și cel administrativ. Interfața sa ne oferă încredere.”

S. Burnelli – BASSANI

“Produsul perfect pentru automatizarea rutinei organizaționale a companiei noastre, facilitând în același timp integrarea și partajarea informațiilor de afaceri”

L. Toneatto – Resp. Sistemi Informativi – CASTEL SRL

“SAM ERP2 este un produs excelent care automatizează rutinele organizaționale și simplifică integrarea și partajarea informațiilor de afaceri.“

S.Merlo – Resp Sistemi Informativi GRUPPO POPPI SPA