Software ERP pentru Industria Chimică, Cosmetică și Farmaceutică

Industria chimică-cosmetică-farmaceutică reprezintă una dintre cele mai importante sectoare din economia Italiană, iar SAM ERP2 este un sistem ERP de ultimă generație proiectat și dezvoltat pentru a satisface nevoile specifice ale companiilor italiene care funcționează în acest sector.

Caracteristicile sale permit managementul optim atât al proceselor administrative și comerciale, cât și al tuturor cerințelor cu privire la achiziția, depozitarea și procesarea bunurilor, controale de calitate și monitorizare și trasabilitate, precum și al tuturor cerințelor legale specifice care guvernează această industrie.

Rigoarea, siguranța și fiabilitatea, împreună cu ușurința de utilizare, sunt doar câteva dintre caracteristicile care fac acest produs ideal pentru toate societăți producătoare și comerciale din industria chimică, cosmetică și farmaceutică, fie ele mari sau mici.

SAM ERP2 este un un pachet software de ultimă generație, creat de Centro Software pentru managementul complet și integrat al afacerilor din industria chimică, cosmetică și farmaceutică.

Toate procesele sunt gestionate în deplină conformitate cu reglementările relevante, incluzând EUGMP, Anexa 11, USF din – Codul Regulamentelor Federale, Titlul 21, partea 11 (21 CFR Partea 11), etc..

Sistemul SAM ERP2 include managementul complet al elementelor de logistică avansată prin susținerea standardelor INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”, și este, de asemenea, instrumentul esențial pentru certificarea calității proceselor de producție pentru toate produsele implicate în lanțul de aprovizionare integrat.

Generarea fluxurilor de lucru, controlul managementului, calculul marjelor de profit și prelucrarea statistică avansată permit companiilor să își monitorizeze procesele, să își optimizeze fluxurile și să obțină cel mai înalt nivel de competitivitate.

settore chimico cosmetico farmaceutico

Caracteristicile Soluției Centro Software

Pentru industria chimică-cosmetică-farmaceutică, Centro Software a dezvoltat funcții specifice pentru procesele de transformare, ambalare și distribuție, care le permit să fie validate în conformitate cu EU GMP, Anexa 11; US FDA – Codul Regulamentelor Federale, Titlul 21, partea 11 (21 CFR Partea 11).

De la managementul cererii (previziuni, comenzi de produse, comenzi de lucru) până la livrarea produselor finite, SAM ERP2 generează planuri de producție și achiziție (MRPII) și gestionează managementul comenzilor, controlul calității și managementul materialelor, procesându-le pe toate într-un flux continuu.

Configurarea utilizatorilor și a “rolurilor” stabilește permisiunile și responsabilitățile operatorilor în conformitate cu regulile utilizate în industria farmaceutică.

Definirea “statutului” produsului, a perioadei sale de valabilitate și a trasabilității complete pe parcursul întregului proces de transformare și distribuție asigură “consecvență” deplină, atât pe plan operațional cât și legal, în timp ce Pistele de Audit și sistemele de semnătură electronică fac posibilă documentarea fără echivoc a fiecărei tranzacții sensibile pentru validare GMP.

INPUT CERERE

SAM ERP2 asigură sincronizarea optimă între cererea și disponibilitatea produselor. Datorită instrumentelor EDI și portalurilor web, este posibilă colectarea comenzilor de operare într-o manieră simplificată. Managementul “planului de previziune a vânzărilor” face posibilă programarea achizițiilor (achiziția sau producția de produse finite sau semifabricate) fie separat de sau împreună cu registrul real de comenzi, chiar și în absența comenzilor efective, și cu un sistem care este, de asemenea, gândit să gestioneze “programe de livrare” și “comenzi deschise”.

PROCESARE MRP “în ciclu închis” (PROCESARE MRPII)

Această trăsăturî optimizează alocarea lucrărilor la resursele companiei, cu prognozarea disponibilității produselor și a datelor de livrare, nu numai în baza planificării comenzilor (MRP-I), ci și în baza capacității efective de producție a companiei. Așadar, acest sistem ia în considerare echipamentele, fabricile, calendarele, prioritățile și relațiile dintre fazele de procesare, celulele de producție și departamente sau centre de costuri. De exemplu, controlul complet, sistemul oferă “liste de expediere” (secvențe de lucru pentru fiecare resursă de producție), analiza “cozilor de așteptare” și Diagrame Gantt pentru fiecare Comandă de Producție, ce poate fi, de asemenea, modificată grafic pentru a modifica programarea, și pentru a genera și salva diferitele planuri de programare.

COMENZI DE PRODUCȚIE și MES

Managementul complet al tuturor fazelor producției operaționale, atât intern cât și la locațiile comercianților externi, incluzând: comenzi de producție, culegerea de borderourilor și a foilor de lucru, verificarea în avans a disponibilității (în baza caracteristicilor lotului, purității, toleranței, specificațiilor de calitate, specificațiilor clientului, etc.), progresul fazei de lucru, managementul stării de carantină și al zonelor de aprobare, citirea timpului, managementul procesării de către și pentru terțe părți, și verificarea și evaluarea instantă a lucrărilor finalizate, Lucrări în curs, angajamente și disponibilitatea materialelor. Sistemul MES vă permite să verificați statutul și utilizarea resurselor (echipamente, fabrici și personal) prin intermediul unui panou sinoptic, și vă permite să citiți timpii de producție prin intermediul unor coduri de bare, să citiți timpii personalului și prezența, pentru a efectua balanța orelor de lucru, să folosiți grafice pentru a efectua verificări asupra ieșirilor de resurse și să monitorizați starea de mentenanță a fabricii și a echipamentelor.

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR și ELEMENTE DE LOGISTICĂ (produse din categoriile „în curs de analizare”, “aprobate”, “respinse”)

În baza planurilor de control, sistemul vă permite să alocați datele tehnice/administrative necesare (statut lot, puritate, date, certificate etc.) pentru fiecare lot sau unitate de încărcare, pentru o manipulare controlată și consecventă a bunurilor. Mulțumită integrării cu “logistică wireless avansată”, bunurile pot fi identificate și manipulate citind codurile de bare, care sunt validate în timp real de către sistemul central: intrări, livrări, retrageri, transferuri, dar și inventare, verificări și planuri de eșantionare, managementul locațiilor de depozitare (Raioane/Niveluri/Coloane) și al “unităților de încărcare”, precum și optimizarea spațiului, maparea dinamică a depozitelor, etc.

settore chimico cosmetico farmaceutico

 

CONTABILITATE ANALITICĂ ȘI INDUSTRIALĂ, CONTROLUL MANAGEMENTULUI

Alocarea detaliată a costurilor și veniturilor în funcție de destinație, cu 2 obiective principale: înregistrarea ordinelor de lucru (ce generează declaraţii detaliate în funcție de zonă, agent, articol, etc., calculul marjelor de profit) și contabilitatea centrului de costuri, care colectează costurile alocate fiecărui departament și calculează costuri per unitate de lucru (costul orar brut al personalului sau fabricilor). Contrabilitatea în funcție de zona de afaceri (sau divizie) generează, de asemenea, declarații specifice sectorului, în funcție fe filială, linie de producție, divizie de afaceri, prag de rentabilitate, etc.

Sistemul de Business Intelligence și DATAMINING procesează în mod automat informațiile rezumate necesare pentru a monitoriza și îndruma întreaga întreprindere, cu generarea imediată a diagramelor și graficelor, pentru a facilita analiza și interpretarea acestora. Rezultatele acestor operațiuni de procesare joacă un rol vital în asigurarea faptului că managementul ia cele mai bune decizii operaționale și strategice în diferitele zone.

INSTRUMENTE pentru CONTROL, SIGURANȚĂ și FLUX DE LUCRU în management

SAM ERP2 conține toate funcțiile necesare pentru industria chimică-cosmetică-farmaceutică, cu atenție deosebită la nevoia de a putea valida procesele în conformitate cu standardele de referință: EU GMP, Anexa 11; US FDA – Codul Regulamentelor Federale, Titlul 21, partea 11 (21 CFR Partea 11):

  • Managementul parolelor de utilizator – Unicitatea parolelor, lungimea minimă, data planificată de expirare, limite de repetiție, posibilitatea blocării unui utilizator după “n” încercări de autentificare eșuate.
  • Expirarea timpului de autentificare a utilizatorului – Posibilitatea de configurare a fiecărei sesiuni cu o perioadă limită de timp pentru care utilizatorul poate rămâne conectat în sistem în mod continuu.
  • Acces controlat – Posibilitatea configurării securității pentru a acorda fiecărui utilizator acces controlat la aplicații, zone de fabrică, zone de siguranță și date din cadrul domeniului lor.
  • Sistem de securitate – Administratorul sistemului poate stabili limite pentru fiecare utilizator sau grup de utilizatori (**) în câmpurile individuale din fiecare fereastră sau pe bara de instrumente, și poate decide, în funcție de câmp, cine are dreptul de a introduce, vizualiza și edita datele. De asemenea, puteți personaliza “eticheta” fiecărui “ecran”, stabilind diferite limbi sau descrieri în funcție de utilizator (puteți crea grupuri pentru roluri, e.g. “Tehnicieni analiști”, “Operatori”, etc., și tuturor utilizatorilor asociați acestor roluri li se vor aplica în mod automat regulile și constrângerile grupului, aceștia putând să folosească doar funcțiile activate). Sistemul de securitate gestionează, de asemenea, semnarea documentelor cu lanțuri de aprobări (fără printare).
  • Semnătură Digitală (FDA CFR Partea 11 [B/11.50] reglementări) – Semnătura electronică se bazează pe metode de criptare. Reglementările CFR 21 Partea 11 solicită ca “înregistrările semnate electronic” să conțină informații asociate indicând numele semnatarului, data și ora semnăturii și înțelesul semnăturii (revizuire, aprobare, răspundere, etc.). Semnăturile electronice și cele de mână trebuie conectate la respectiele înregistrări electronice pentru a asigura faptul că semnătura nu va putea fi copiată sau transferată în mod ilegal, sau falsificată.
  • Fluxul de lucru, Monitorizarea și Pista de Audit (Reglementările FDA CFR Partea 11 [B/11.10]) – Sistemul de proiectare și control al fluxului de lucru (WFDC) controlează completarea corectă a datelor în baza regulilor companiei care se suprapun cu regulile standard ale programului, gestionând astfel fluxul de afaceri prin intermediul “validării” “pașilor” de lucru individuali. Sistemul integrat al Pistei de Audit face posibilă verificarea persoanelor care au introdus fiecare element de date: nume de utilizator, data și ora, funcția utilizată, valoarea înainte de editare, valoarea după editare, funcția sau instrumentul software folosit. Pe lângă monitorizarea activităților efectuate în baza de date, sistemul de Monitorizare și Controlul Auditului (TAC) poate genera transmiterea mesajelor automate (adrese de e-mail prestabilite) atunci când apar anumite condiții sau după efectuarea unor anumite funcții. Toate documentele folosite în sistemul ERP pot fi îmbogățite cu câmpuri și informații specifice pentru a ajuta la gestionarea fluxului de lucru, iar fiecare rol sau utilizator va avea “O LISTĂ DE SARCINI” care este alimentată automat prin acțiunile efectuate în amonte. Utilizatorii pot naviga și efectua acțiuni atribuite lor, și pot introduce la rândul lor acțiunile ce trebuie efectuate în aval, până la finalizarea procesului.
  • ADK – Folosind „Kitul de proiectare a aplicațiilor”, fiecare companie poate stabili regulile care guvernează procesele sale de afaceri (e.g. hotărând unde și în ce context sunt necesare semnăturile electronice); acesta poate optimiza, de asemenea, toate fluxurile de funcționare pentru a mări productivitatea individuală, precum și siguranța procesului. Fiecare progres al unui proces este validat nu doar prin semnătură electronică, dar și în baza regulilor prestabilite care ajută utilizatorul să efectueze în mod corect sarcinile alocate. De asemenea, puteți gestiona “data” până la care fiecare sarcină trebuie finalizată și “prezentarea generală” a stării de progres a fiecărui proces individual.

 

settore chimico cosmetico farmaceutico