Software ERP pentru Industria Automatizării

Companiile care acționează în domeniul automatizării, utilajelor automate, fabricilor și roboticii reprezintă unul dintre cele mai importante lanțuri industriale de aprovizionare din economia italiană.

Acest sector se confruntă în prezent cu provocări majore, cum ar fi internaționalizarea piețelor, schimbări rapide în tehnologiile de afaceri, creșterea costurilor, standarde și certificări din ce în ce mai complexe, de multe ori cu diferite standarde de siguranță pentru fiecare piață individuală. Pe acest fond, este esențial să accelerăm și să optimizăm procesele, să reducem costurile de funcționare și să planificăm și să organizăm cererea de piese de rezervă în cea mai eficientă manieră, pentru a crește profitabilitatea managementului serviciilor post-vânzare, deoarece, în mod paradoxal, managementul ineficient al serviciilor post-vânzare stă, de multe ori, în calea noilor vânzări.

SAM ERP2 este un sistem ERP high-tech, creat special pentru a satisface nevoile sectorului fabricilor și automatizării. Modelele sale organizaționale aderă la principiile producției de tip Lean și permit utilizatorilor să obțină un “flux continuu” de procese, și să grăbească fluxurile de materiale, eliminând toate operațiunile care nu aduc valoare adăugată.

settore automazione

SAM ERP2 este un sistem ERP de ultimă generație, proiectat pentru a optimiza procesele de afaceri și a le mări eficiența. Caracteristicile sale vă permit să gestionați proiecte complexe: de la proiectarea electronică, mecanică și hidraulică, la achiziția de bunuri, depozitarea acestora într-o ordine specifică și asamblarea și testarea acestora folosind sisteme avansate de planificare (MRP), la controale de calitate și operațiuni post-vânzare, cu monitorizare și trasabilitate deplină a tuturor pieselor, prin intermediul loturilor/numărului de serie.

Printre caracteristicile suplimentare care fac din SAM ERP2 un instrument obligatoriu pentru toate companiile din acest sector se numără optimizarea stocurilor pentru a diminua activele neproductive, manipularea bunurilor cu elemente de logistică avansată și citirea wireless a codurilor de bare, controlul producției în timp real (MES), portaluri web pentru furnizori și clienți, controlul managementului cu calculul automat al marjelor de profit, și o gamă completă de funcții comerciale, contabile și financiare.

settore automazione

Caracteristicile Soluției Centro Software

SAM ERP2 este un sistem complet pentru managementul integrat al tuturor proceselor de afaceri: ACHIZIȚIE, PRODUCȚIE, PROCESARE de către și pentru terțe părți, manipularea și depozitarea BUNURILOR (atât în Italia cât și în afară), CONOSAMENT, CRM, conexiuni ONLINE cu lanțul de aprovizionare și vânzare, ADMINISTRAȚIE, TREZORERIE, management FINANCIAR, controlul MANAGEMENTULUI, etc.. Integrarea completă cu departamentele tehnice interne și ale clienților joacă un rol vital în simplificarea proceselor și diminuarea perioadei de timp dintre momentul inițierii și momentul finalizării. Folosind caracteristicile PLM și PDM avansate, este posibilă descrierea materiilor prime, a componentelor și a produselor în baza “edițiilor” și “reviziilor” schițelor, listelor de materiale și ciclurilor de procesare. Sistemul de logistică avansat complet integrat vă permite să gestionați componentele ca numere de lot/serie și le alocă în mod automat toate informațiile tehnice și administrative necesare pentru a asigura avansarea lină a comenzii de lucru și pentru a evita operațiunile de manipulare inutile, care, de multe ori, generează erori. Planificatorul de capacitate finită integrat (FCS) și Sistemul de Execuție a Producției (MES), vă permit să verificați, planificați și înregistrați angajamentele, nu numai în raport cu resursele tradiționale (centre de lucru, echipe de asamblare și/sau testare), dar și în raport cu departamente tehnice, care de multe ori reprezintă elementele care limitează companiile, dacă sunt prost organizate ).

INPUT CERERE

SAM ERP2 permite managementul simultan al diferitelor cerințe ale cererii:

  • în funcție de comanda de lucrare unică sau proiect (de la Execuție la Comandă)
  • în funcție de loturile mici (Asamblare la comandă / sau Creare la comandă)
  • în funcție de loturi (Creare pentru stocare / Asamblare la comandă)
  • în mod continuu (Creare pentru stocare)

Este, așadar, facilă completarea proceselor normale de planificare și producție în funcție de proiect individual sau comandă de lucru, de exemplu, cu un management de tip Asamblare la comandă / Creare la comandă pentru unități sau componente comune pentru care s-a calculat eficiența din punctul de vedere al costurilor al unei proceduri diferite

PROCESARE MRP “în ciclu închis” (MRPII)

Pe lângă alocarea lucrărilor la resursele companiei în baza comenzilor existente, acest sistem apreciază “caracterul promițător” al datelor în raport cu noi proiecte, în baza timpilor “medii” calculați folosind istoricul unor echipamente/instalații similare. Procesarea MRP face în mod automat deosebirea între materialele dedicate “în mod exclusiv” unei comenzi de lucru specifice și materialele care pot fi realocate în mod dinamic în baza datelor de livrare. Planificatorul resurselor (care include și personalul departamentului tehnic) oferă o prezentare optimă a diagramei Gantt în funcție de Client/Ordin de lucru/Grup/Subgrup, evidențiind grafic orice întârzieri în primirea materialelor și/sau execuția fazelor de proiectare, asamblare sau testare.

COMENZI DE PRODUCȚIE

Managementul complet al tuturor fazelor producției operaționale, atât intern cât și la locațiile comercianților externi, incluzând: comenzi de producție, culegerea de borderourilor și a foilor de lucru, verificarea în avans a disponibilității (în baza caracteristicilor lotului, datelor tehnice ale materiilor prime, specificațiilor de calitate, specificațiilor clientului, etc.), progresul fazei de lucru, managementul testării și al zonelor de aprobare, citirea timpului și managementul procesării de către și pentru terțe părți. Lucrările finalizate, lucrările în curs de desfășurare, angajamentele și disponibilitatea materialelor pot fi verificate și evaluate instantaneu.

settore automazione

SISTEM PENTRU EXECUȚIA PRODUCȚIEI (MES)

Subsistemul MES vă permite să efectuați verificări în timp real asupra statutului și utilizării resurselor, de exemplu pentru departamente tehnice, echipamente cu și fără echipaj, persoane care se ocupă de asamblare, testare, etc. prin intermediul unui panou sinoptic. MES vă permite să citiți timpii de producție prin intermediul codurilor de bare, și să citiți timpii și prezența personalului, pentru a efectua pontajele, cu folosirea graficelor pentru efectuarea verificărilor asupra rezultatelor fiecărei resurse. De asemenea, încorporează rutina și planurile de mentenanță reactivă pentru mentenanța fabricii și a utilajelor.

MANAGEMENTUL FLUXURILOR DE LUCRU

Un sistem eficient de gestionare a fluxului de lucru vă permite să verificați și să actualizați orice modificări tehnice efectuate în timpul asamblării și/sau testării, evitând astfel discrepanțele dintre ceea ce este efectiv instalat pe echipament/instalație și ce apare în documentația sistemului IT central, facilitând astfel orice operațiuni de suport sau mentenanță efectuate de către departamentele de servicii post-vânzare. Sistemul inovator ADK pentru modelarea fluxului de lucru în afaceri este, de asemenea, esențial în validarea datelor și proceselor.

INSTALAREA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A UNEI INSTALAȚII

Livrarea unei instalații sau a unui echipament se finalizează în mod normal cu instalarea și punerea în funcțiune la sediul clientului. Acest lucru implică utilizarea resurselor externe (comercianți și fililale) sau a echipelor interne care lucrează în afara sediului pentru perioade variabile de timp. Elementul critic al acestei faze finale este reprezentat de dificultatea de comunicare între persoanele care au proiectat instalația și cei care o pun în funcțiune. Cu toate acestea PORTALUL SPECIAL PENTRU SERVICII/CRM2 face posibilă înregistrarea timpilor de lucru, a materialelor utilizate, precum și rambursarea cheltuielilor, oferind, în același timp, un acces facil la toate informațiile și “specificațiile tehnice” care altfel ar rămâne “ascunse” în cadrul companiei.

CONTROLUL CALITĂȚII

Fluxurile de operare sunt integrate nativ în sistemul de calitate al companiei. Nivelurile de calitate acceptabile din punct de vedere ISO (AQL-uri), ISO și Metodele de Eșantionare personalizate, Planurile de testare în funcție de Comerciant cu alegerea nivelului de severitate al controlului în funcție de performanța înregistrată, Rapoartele de Aprobare și Neconformitate, etc. sunt perfect gestionate într-o manieră integrată în cadrul sistemului ERP, implicând toate departamentele companiei, fără a irosi timp, procedurile convenționale implicând formulare “Word” sau software departmental.

settore automazione

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR ȘI AL ELEMENTELOR DE LOGISTICĂ

În baza planurilor de control, sistemul vă permite să alocați datele tehnice/administrative fiecărui element pentru o manipulare controlată, certificată și consecventă a bunurilor. Datorită integrării cu “logistică wireless avansată”, cu suportul standardelor INDICOD “UCC/EAN-128” “SSCC”, bunurile pot fi identificate și manipulate citind codurile de bare, care sunt validate în timp real de către sistemul central: intrări, livrări, retrageri, transferuri, dar și inventare, verificări și planuri de eșantionare, managementul locațiilor de depozitare (Raioane/Niveluri/Coloane) și al “pregătirii comenzii de lucru”, precum și optimizarea spațiului, maparea dinamică a depozitelor, etc.. Orice intrare privind materiale “lipsă” este adusă imediat în atenția operatorului responsabil de logistică, astfel încât acesta să poată accelera procesul de sortare. Toate drepturile aparțin Centro Software srl. Această publicare este gândită să ofere o prezentare funcțională cu scop exclusiv de îndrumare, iar producătorul își rezervă dreptul de a face schimbări de orice natură asupra produselor, fără notificare prealabilă. Clienții trebuie să examineze produsele software în avans, pentru a verifica dacă funcțiile respective se conformează cerințelor lor. Așadar, clienții au răspunderea selectării și utilizării produselor, precum și răspunderea pentru rezultatele obținute din utilizarea acestora.

DEPOZIT DE PIESE ȘI SERVICII POST-VÂNZARE

În cadrul pieței foarte competitive din ziua de astăzi, managementul serviciilor post-vânzare și disponibilitatea promptă a pieselor, joacă, de multe ori, un rol decisiv în menținerea unor afaceri. Eliminarea completă a erorilor în procesul de comandare a pieselor și reducerea timpilor de inactivitate ai echipamentului sunt aspecte esențiale pentru continuitatea unei afaceri. În mod similar, posibilitatea de a oferi și gestiona complet MENTENANȚA preventivă și programată a echipamentelor instalate și Autorizația de returnare a mărfurilor (RMA) reprezintă un ajutor suplimentar în păstrarea clienților. Așadar, întregul sistem ERP trebuie să ofere modele organizaționale eficiente pentru a facilita implicarea Departamentul Tehnic în redactarea “listelor de piese: Departamentul de documentare, care trebuie să mențină actualizate registrele de piese și să le publice în mod independent pe portalurile de operare dedicate; și Departamentul de Planificare care, în baza lucrărilor efectuate anterior și folosind instrumentele ERP adecvate, poate prognoza și pregăti cantități adecvate de materiale pentru a obține un echilibru între banii investiți în stocuri și nivelul serviciilor așteptat de către clienți.

CONTABILITATE ANALITICĂ ȘI INDUSTRIALĂ, CONTROLUL MANAGEMENTULUI

Alocarea detaliată a costurilor și veniturilor în funcție de destinație, cu 2 obiective principale:

  1. înregistrarea comenzii de lucru (care produce declarații detaliate în funcție de client, agent, articol, etc., și calculul marjelor de profit),
  2. contabilitatea centrelor de costuri, care colectează costurile alocate ficărui departament și calculează costurile per unitate de lucru (costul orar brut al personalului sau instalațiilor). Contabilitatea după zona de afaceri (sau divizie) generează, de asemenea, declarații specifice sectorului, în funcție de filială, linie de producție, divizie de afaceri, prag de rentabilitate, etc..

Sistemul de DATAMINING procesează în mod automat informațiile rezumate necesare pentru a monitoriza și îndruma întreaga întreprindere, cu generarea imediată a diagramelor și graficelor, pentru a facilita analiza și interpretarea acestora. Rezultatele acestor operațiuni de procesare joacă un rol vital în asigurarea faptului că managementul ia cele mai bune decizii operaționale și strategice în diferitele zone.

settore automazione