Software ERP pentru Industria Auto

Industria auto a reprezentat întotdeauna motorul economiei italiene, și a reușit să depășească provocări importante în ultimii ani, recăpătându-și competitivitatea prin procese de digitalizare și noi modele organizaționale.

Adoptarea de către FCA a metodei WCM, și, ca urmare, adoptarea sa de către toți comercianții FCA, pentru a atinge niveluri maxime de performanță, a stimulat aderarea la standardele de calitate IATF 16949 (ex ISO/TS 16949:2009) și la procedurile de întreținerea preventivă și predictivă (CMMS). A generat, de asemenea, o mai mare atenție față de monitorizarea procesului de producție (MES), planificarea comenzilor și stocurilor (MRP), programarea muncii (FCS/CRP), manipularea controlată a materialelor și logistica depozitelor (WMS).

Datorită integrării complete a acestor proceduri în sistemul ERP, informația ajunge acum la persoanele adecvate, la momentul adecvat, materialele nu sunt lăsate în așteptare, iar personalul din departamentele comercial, de design, de producție, de logistică și de servicii, plus toți furnizorii, lucrează în sincronie perfectă, într-un context în care eliminarea deșeurilor și atingerea satisfacției depline a clientului reprezintă obiectivele principale ale tuturor părților implicate.

ERP settore Automotive

SAM ERP2 este un sistem ERP de ultimă generație creat și dezvoltat de către Centro Software pentru a satisface nevoile specifice ale companiilor auto, ale lanțurilor lor de aprovizionare și ale relațiilor lor internaționale.

Managementul perfect integrat al proceselor de producție, cu planificare MRP1, MPS, programarea MRPII în ciclu închis, Producția de tip Lean, KanBan, stocurile deținute în consignație, procesarea de către și pentru terțe părți, managementul fabricii și al resurselor cu monitorizarea în timp real a fazelor de producție (MES), mentenanța predictivă (CMMS), optimizarea stocurilor pentru a diminua activele neproductive, managementul elementelor de logistică și controlul manipulării materialelor prin intermediul citirii wireless a codurilor de bare, controalele de calitate IATF 16949 (ex ISO/TS 16949:2009), trasabilitatea, portalurile web (pentru comercianți, clienți, agenți și tehnicieni), calculul marjelor de profit și contabilitate industrială, CRM și managementul administrativ și financiar sunt doar câteva dintre funcțiile care ajută companiile auto să obțină eficiență maximă.

ERP settore Automotive

SAM ERP2 este un sistem multilingvistic cuprinzător pentru gestionarea tuturor proceselor interne și externe ale companiilor auto, incluzând: Planificare MPS, MRP1 și MRP2, Producție de tip Lean, KanBan, procesare de către și pentru terțe părți, MES, Mentenanța Fabricii, Achiziție, Calitate IATF 16949 (ex ISO/TS 16949:2009), atribute tehnice pentru fiecare lot, logistică și depozitarea bunurilor (stocuri deținute în consignație în Italia și în străinătate), și conexiuni online cu lanțul de aprovizionare și vânzare și portalurile pentru vendori, plus managementul administrativ, al trezoreriei și financiar, controlul managementului, etc..

Integrarea între departamentele tehnice și clienți joacă un rol vital în simplificarea tuturor proceselor. Caracteristicile PLM și PDM asigură departamentelor tehnice o metodă eficientă și directă de descriere a materiilor prime, a componentelor și a produselor în baza “edițiilor” și “reviziilor” schițelor, listelor de materiale și ciclurilor de procesare.

De la cererea (previziuni, comenzi de bunuri, ordine de lucru, etc.) la livrarea produselor finite, SAM ERP2 îndrumă operatorii pentru a asigura un management optim al tuturor proceselor de afaceri, incluzând: generarea planurilor de producție și achiziție (MRP), programarea și managementul comenzilor și procesării, controlul calității, managementul materialelor și al procesării acestora.

Sistemul include, de asemenea, o capacitate cuprinzătoare pentru managementul elementelor de logistică (cu sprijinul standardelor INDICOD), care face posibilă identificarea materiilor prime și a loturilor (e.g. pentru turnare), cu certificate de analiză chimică și toate informațiile necesare pentru îndeplinirea specificațiilor tehnice interne și ale clienților. Planificatoarele și MES (Sistemul de execuție a producției) ajută la generarea unui “flux continuu” de procese, și optimizează managementul echipelor și al resurselor (cu și fără echipaj) pentru a atinge cele mai înalte nivele de eficiență și productivitate posibile.

Configurarea utilizatorilor și a “rolurilor” face posibilă stabilirea permisiunilor și responsabilităților operatorilor în conformitate cu regulile utilizate în industria de inginerie mecanică, în timp ce sistemul flexibil pentru modelarea fluxurilor de lucru din afaceri (Kitul pentru proiectarea aplicațiilor – “ADK”) oferă un instrument pentru configurarea și validarea datelor și a proceselor.

ERP settore automotive

SINCRONIZAREA cu CERINȚELE CLIENȚILOR

SAM ERP2 asigură sincronizare optimă între cerere și disponibilitatea produselor. Datorită noilor instrumente EDI și portalurilor web specifice, este posibilă colectarea și reprocesarea comenzilor de operare, a prognozelor și a MRP-urilor clienților într-o manieră simplificată. Managementul “planului de previziune a vânzărilor” (MPS), cu comenzi deschise și contracte cadru, face posibilă programarea achizițiilor (achiziția sau producția de produse finite sau semifabricate) fie separat de sau împreună cu registrul real de comenzi, chiar și în absența comenzilor efective, și cu un sistem care este, de asemenea, gândit să gestioneze “programe de livrare” și “comenzi deschise”.

PROCESARE MRP ȘI PROGRAMAREA ACTIVITĂȚII

Alocarea lucrărilor pe resurse permite prognozarea disponibilității produselor și a datelor de livrare, nu numai în baza planificării comenzilor (MRP-I), ci și în baza capacității de producție efective a companiei sau a contractorilor strategici, luând în considerare echipamentele, instalațiile, calendarele, prioritățile și relațiile dintre fazele de procesare, celulele de producție și departamente sau centre de costuri (MRP-II).

Pentru un control instantaneu, sistemul oferă “liste de expediere” (secvențe de lucru) pentru fiecare resursă de producție, analiza “cozilor de așteptare” pentru fiecare Comandă de producție și diagrame Gantt care pot fi, de asemenea, modificate grafic pentru a schimba planificarea în timp real, cu posibilitatea producerii diferitelor planuri de planificare și reducerea semnificativă a cazurilor de neconformare asociate nerespectării datelor de livrare.

COMENZI DE PRODUCȚIE și MES (Sistem de Execuție a Producției)

SAM ERP2 asigură management tuturor fazelor producției operaționale, atât intern cât și la locațiile comercianților externi, cu comenzi de producție, culegerea de borderourilor și a foilor de lucru, verificarea în avans a disponibilității (în baza caracteristicilor lotului, datelor tehnice ale materiilor prime, specificațiilor de calitate, specificațiilor clientului, etc.), progresul fazei de lucru, citirea timpului și managementul testării și al zonelor de aprobare.

Lucrările finalizate, lucrările în curs de desfășurare, angajamentele și disponibilitatea materialelor pot fi verificate și evaluate instantaneu. Sistemul MES vă permite să efectuați verificări în timp real asupra statutului fiecărei resurse (echipamente cu operatori umani, fără operatori umani și tradiționale, instalații și personal) prin intermediul unui panou sinoptic, și vă permite să citiți timpii de producție prin intermediul unor coduri de bare, să citiți timpii personalului și prezența, pentru a efectua balanța orelor de lucru, cu grafice pentru monitorizarea randamentului fiecărei resurse, gestionarea rutinei și planuri de întreținere reactivă pentru a asigura mentenanța fabricii și a echipamentelor.

ERP settore Automotive

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR și al ELEMENTELOR DE LOGISTICĂ

Sistemul vă permite să alocați datele tehnice/administrative necesare fiecărui lot sau unitate de încărcare, pentru o manipulare controlată, certificată și consecventă a bunurilor. Mulțumită integrării cu sistemul pentru managementul depozitelor (WMS) cu “logistică wireless avansată”, bunurile pot fi identificate și manipulate citind codurile de bare, care sunt validate în timp real de către sistemul central: intrări, retrageri, transferuri, livrări, dar și inventare, verificări și planuri de eșantionare, managementul locațiilor de depozitare (Raioane/Niveluri/Coloane), al “unităților de încărcare”, precum și maparea dinamică a depozitelor și optimizarea spațiului etc.

CALITATE, MONITORIZARE și TRASABILITATE

Cu SAM ERP2 este posibilă generarea unui flux continuu, în scop de monitorizare și controlul calității, implicând toate departamentele companiei, precum și toți comercianții. Sistemul de calitate SAM ERP2 este integrat în toate procesele de business și configurat pentru a gestiona diferite metode și proceduri: Standardele IATF 16949 (ex ISO/TS 16949:2009), Planurile de Control, FMEA, PFMEA, rapoartele 8D (interne și externe), diagramele de flux, analiza eșecurilor, lecțiile învățate, acțiunile coercitive, manualele de calitate, matricile de aptitudini, planurile de calificare, documentele privind descrierea posturilor, formularele standard, APQP, analizele de laborator, evaluările riscurilor, nivelurile de calitate acceptabile din punct de vedere ISO (AQL-uri), ISO și Metode de Eșantionare personalizabile, planuri de testare în funcție de comerciant (cu niveluri de severitate în funcție de performanța înregistrată), Rapoarte de aprobare și neconformare, etc.

ERP settore Automotive

MENTENANȚA INSTALAȚIILOR, WCM și CMMS (Sistem de management al mentenanței computerizate)

Diagramma CMMS

SAM ERP2 ajută în gestionarea mentenanței instalațiilor și echipamentelor companiei, propunând operațiuni de “revizie generală”, “înlocuire” sau “reparații” înainte de apariția oricăror defecțiuni (Mentenanță preventivă și predictivă). Acest lucru generează posibilitatea de a programa timpi de repaos dedicați mentenanței instalației în cele mai adecvate momente, optimizând astfel utilizarea instalațiilor în cauză, în deplină conformitate cu cerințele World Class Manufacturing (WCM). Comenzile de Mentenanță (MO-uri) conțin o listă de materiale cu toate informațiile necesare pentru colectarea pieselor necesare și efectuarea lucrării. Acestea sunt introduse în mod automat într-un calendar specific și în procesul MRP1, planul de planificare (FCS) și diagrama Gantt relevantă, cu posibilitatea editării interactive de tipul drag & drop și cu posibilitate corectării înregistrărilor finale, inclusiv a Comenzii de Mentenanță, în orice moment.

CONTABILITATE INDUSTRIALĂ și CONTROLUL MANAGEMENTULUI

SAM ERP2 oferă alocarea detaliată a costurilor și veniturilor în funcție de destinație, cu 2 obiective principale: înregistrarea analitică a comenzilor de lucru (declaraţii detaliate în funcție de zonă, agent, articol, etc., cu evidențierea marjelor de profit) și contabilitatea centrului de costuri, care colectează costurile alocate fiecărui departament și calculează costuri per unitate de lucru (costul orar brut al personalului sau instalațiilor). Contrabilitatea în funcție de zona de afaceri (sau divizie) generează, de asemenea, declarații specifice sectorului, în funcție de filială, linie de producție, divizie de afaceri, prag de rentabilitate, etc.

De asemenea, sistemul de DATAMINING colectează în mod automat informațiile rezumate necesare pentru monitorizarea și îndrumarea întregii întreprinderi.

ERP settore Automotive