Software ERP pentru Industria Alimentară

Industria alimentară reprezintă în prezent unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei italiene. SAM ERP2 este un sistem ERP de a doua generație special creat și dezvoltat pentru a satisface nevoile afacerilor italiene din domeniul alimentar.

Caracteristicile sale permit managementul optim atât al proceselor administrative și comerciale, cât și al tuturor cerințelor cu privire la achiziția, depozitarea și procesarea bunurilor, controale de calitate și monitorizarea și trasabilitatea alimentelor (în deplină conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 privind legislația alimentară).

SAM ERP2, care include managementul complet al elementelor de logistică avansată (cu susținerea INDICOD standarde “UCC/EAN-128” “SSCC”), este, de asemenea, instrumentul esențial pentru certificarea calității proceselor de producție pentru toate produsele implicate în lanțul de aprovizionare integrat (ISO 22000 e FSSC 22000).

settore alimentare

SAM ERP2 este un sistem ERP puternic, de ultimă generație, creat de Centro Software pentru managementul complet și integrat al afacerilor din sectorul alimentar.

Siguranța, controlul calității, monitorizarea și trasabilitatea, controlul complet al lanțului de aprovizionare, managementul proceselor implicate în vânzările finalizate cu succes și încercările de vânzare, relațiile cu principalele lanțuri de magazine, managementul loturilor și al datelor de expirare, organizarea depozitelor și a elementelor de logistică internă și externă, etichetare, coduri de bare, alegere, transport și calcularea marjelor de profit net… sunt doar câteva dintre caracteristicile care fac ca acest produs să fie perfect adaptabil tuturor afacerilor care se ocupă de producția și distribuția de alimente, fie ele mici sau mari.

SAM ERP2 este un sistem integrat complet, care oferă toate modulele necesare pentru gestionarea proceselor de afaceri interne și externe, incluzând:

achiziția, producția, CRM, manipularea și depozitarea bunurilor, legături cu lanțul de aprovizionare și vânzare și, bineînțeles, administrare, trezorerie, management financiar, controlul managementului, etc.. Următoarele caracteristici sunt dedicate industriei alimentare:

Depozite și logistică internă și externă (EAN, UCC, SSCC etc.), Etichetare, Selectare

Identificarea și localizarea produselor, optimizarea spațiului și a rutelor de manipulare, cu reducerea în consecință a timpilor medii de pregătire a comenzilor și îmbunătățirea serviciilor pentru clienți, datorită reducerii drastice a neconformității ce poate fi atribuită procesului de selecție. Gestionarea locațiilor de depozitare, incluzând dimensiunile acestora și caracteristicile de tip “anti-contaminare”, crearea și managementul unităților de încărcare și etichetare SSCC. Gestionarea documentelor de transport, incluzând lista de colisaj, DESADV, etc.

Monitorizare și Trasabilitate

Calitatea produselor nu reprezintă numai rezultatul proceselor de producție foarte bune, ci și al controlului riguros al originii și utilizării materiilor prime. Acest lucru este cu atât mai important pentru industria alimentară, deoarece cunoașterea completă a ingredientelor joacă un rol major în protecția sănătății consumatorului, iar Italia, cu vechea sa reputație pentru calitatea și creativitatea de care dă dovadă în fiecare sector, este o țară cu mai multe interese în comparație cu altele, în raport cu apărarea posibilității de certificare a produselor sale.

Gestionând procesele operaționale, este posibilă monitorizarea produselor de-a lungul lanțului de aprovizionare, într-o manieră simplă și automată, identificându-le originea, și colectând informații cheie ce vor fi evidențiate prin marcaje, etichete sau certificări. Folosirea puternicelor instrumente de trasabilitate oferite de către sistemul ERP asigură conformarea la reglementările specifice ce guvernează siguranța alimentelor, precum și la criteriile clar definite privind sănătatea, prevăzute în Regulamentul CE nr. 178/2002.

Mediul integrat vă permite, de asemenea, să folosiți funcțiile de monitorizare și trasabilitate prin intermediul portalurilor de operare ale ERP. Caracteristicile calitative ale materiilor prime, produselor semifabricate și ale producției finite pot fi evidențiate și puse la dispoziția consumatorilor, prin stabilirea de garanții pentru consumatori / clienți.

Loturi și date de expirare (termen de valabilitate, termen recomandat de consum), FIFO și FEFO (primul intrat, primul ieşit)

Dat fiind faptul că “fluxul de materiale” este complet configurabil, este posibilă gestionarea loturilor și a datelor lor de producție, perioadelor de stocare și/sau termenelor recomandate de consum, pentru fiecare materie primă, produs semifabricat sau produs finit.

Managementul depozitelor de tip siloz oferă acces automat la loturilor care rezultă din amestecare, rafinare, diluare, etc.. Aceasta este o funcție vitală mai ales pentru lichide (ulei, vin, etc.) și grâne (orez, grâu, etc.).

industria alimentare

Controlul calității (transferuri, laboratoare interne/externe, HACCP, instrumente, etc.)

Integrarea Vision 2000 și a standardelor ISO face posibilă gestionarea eficientă a Calității companiei în timpul fluxurilor sale normale de funcționare, fără alte operațiuni suplimentare sau asincrone, în deplină conformitate cu controlul produselor (definirea Planurilor de Control pentru fiecare articol și la fiecare etapă; nivele de testare personalizabile; asocieri între Factorii Critici ai Produsului și Clasele de Comercianți; configurarea mecanismelor automate pentru tranziție între nivelele de testare). Fiecare transfer de materii prime, de exemplu, poate fi acompaniat prin Măsurare și Analiză, în laboratorul intern, cu înregistrarea transferului, deschiderea unui raport de neconformitate (dacă se aplică) conectat în mod automat la procesul de achiziție (stabilirea prețului în baza caracteristicilor detectate, reducere, etc.) și la registrele comercianților.

Controlul producției în timp real

Capacitatea sistemului de a gestiona chitanțe, cicluri de procesare, calendare de fabrică și operațiuni de mentenanță asigură planificarea eficientă a liniilor de procesare și a fazelor de externalizare. MES (Sistemul de Execuție a Producției) vă permite să monitorizați progresul producției prin intermediul integrării “line-side” (la nivel de linie) a funcțiilor privind colectarea mostrelor și ciclurile de controlul calității, în timp ce managementul caracteristicilor de lot înseamnă că operatorul poate folosi întotdeauna cele mai adecvate materii prime. Legătura cu depozitele automate, celulele de sarcină, depozitele de tip siloz și managementul integrat al manipulării cu terminale WiFi, completează managementul operațiunii de producție.

Mentenanța fabricii producătoare (Industry 4.0)

Conceptul Continuității Afacerii, i.e. capacitatea de a continua livrarea produselor sau serviciilor fără întreruperi, este de maximă importanță într-o industrie care trebuie nu doar să garanteze producția definită și termenele de livrare, dar care în majoritatea cazurilor trebuie să ia în considerare și problemele asociate perisabilității.

Mentenanța predictivă sau preventivă a fabricilor reprezintă unul dintre factorii care ajută la reducerea gradului de risc al unei afaceri. Sistemul de Management Al Mentenanței Computerizate (CMMS) ajută la gestionarea mentenanței fabricilor și echipamentelor companiei, propunând operațiuni de “revizie generală”, “înlocuire” sau “reparare” înainte de apariția oricăror erori. Acest lucru generează posibilitatea de a programa timpi de întrerupere dedicați mentenanței fabricii în cele mai adecvate momente, optimizând astfel utilizarea fabricilor în cauză, în deplină conformitate cu cerințele World Class Manufacturing (WCM).

Modulul CMMS este integrat cu ERP, iar întregul flux este automat: atunci când se depășesc limitele prestabilite, sistemul propune sau emite un Ordin de Mentenanță (MO), care conține lista de materiale, împreună cu informațiile de care tehnicianul responsabil cu întreținerea are nevoie pentru a achiziționa piesele și a efectua lucrările (numărul de catalog al piesei, tipul de lubrifiant, timpul estimat necesar pentru efectuarea lucrării, imagini sau linkuri către pagini web, specificații tehnice, etc.).

Un aspect important al acestei caracteristici software este faptul că, pentru o eficiență maximă, acesta trebuie conectat la dispozitivele electronice care permit comunicarea în timp real între ERP și fabricile producătoare (e.g. cardul electronic “Black Box C4” proiectat de Centro Software), fiind astfel unul dintre primii pași pe care companiile le pot face către lumea Industry 4.0, beneficiind, de asemenea, de facilitarea amortizării.

industria alimentare

Managementul proceselor de vânzare (încercare de vânzare, SFA, etc.)

Cea mai bună metodă de a integra forța de vânzare în procesele de afaceri ale unei companii este adoptarea procedurilor Automatizarea Forței de Vânzare și Încercare de Vânzare. Acest instrument produce câștiguri substanțiale de eficiență în distribuirea noilor “perspective”, a “rundelor de vizitare” și recuperarea creditului. Facilitează, de asemenea, implicarea forței de vânzare în activități create de sistemul CRM al companiei (interviuri, rezervări, dezbateri, etc.). Include un excelent “sistem de vânzări rapide” (Comenzi, Facturi, Documente de expediere), ce folosește istoricul de vânzări pentru a simplifica repetarea unei comenzi, făcând, de asemenea, posibilă listarea Articolelor de Substituție și a Articolelor Alternative pentru fiecare articol, pentru a fi utilizate în faza de vânzare. Managementul depozitelor de tip “plăcuță de înmatriculare/dubă” este disponibil cu proceduri pentru transferul rapid al cantităților și loturilor.

Relațiile cu cele mai importante lanțuri de magazine

Regulile comerciale complexe care guvernează relațiile cu cele mai importante lanțuri de magazine pot fi reproduse în mod eficient în Zona de vânzări a SAM ERP2, unde puteți stabili și gestiona complet diferitele nivele în aplicarea prețurilor, reduceri individuale, multi-agent, promoții specifice documentelor și bonusuri specifice anumitor perioade. Posibilitatea de a organiza campanii în anumite perioade și de a stabili obiective în funcție de amestecul de produse reprezintă nu doar un instrument excelent pentru gestionarea și controlul prețului real de vânzare, dar permite, de asemenea, Directorului de Vânzări să conducă forța de vânzare într-o manieră extrem de eficientă.

Integrarea tuturor standardelor EDI (Euritmo, Edifact, etc.) importante asigură câștiguri de eficiență în managementul fluxului de documente, diminuând recurgerea la operațiuni manuale.

Organizarea și calculul cotațiilor referitoare la costurile de transport

Organizarea transportului poate fi optimizată prin salvarea datelor relevante pentru fiecare punct de încărcare/descărcare, incluzând: caracteristicile vehiculelor necesare, timpi de preluare, necesitatea unui lift hidraulic, dimensiuni și greutate, etc.. Clasificarea vehiculelor și gestionarea listelor de prețuri ale contractorilor responsabili de transport, cu emiterea automată a comenzilor de achiziție a serviciilor de transport cu factură proformă automată ce urmează a fi trimisă comercianților, completează integrarea cu controlul managementului pentru calculul cheltuielilor auxiliare. Integrarea cu MapPoint și Google Maps face posibilă efectuarea unor verificări rapide și precise asupra rutelor și distanțelor efective de parcurs.

 

industria alimentare

 

 

 

CÂȚIVA DINTRE CLIENȚII NOȘTRI:

 

și câteva dintre comentariile acestora:

“Punctul forte al SAM este reprezentat de faptul că este un sistem scalabil, personalizabil, care crește împreună cu afacerea ta; SAM se adaptează pentru a se conforma metodelor afacerii tale, îmbunătățindu-le.”
G. Maggioni – Curti Riso
“SAM este dinamic, intuitiv, ușor de utilizat și satisface chiar și cele mai complexe nevoi”
B. Costa – NEWPAK
“SAM ne-a permis să producem informațiile și datele necesare mai rapid, astfel încât să putem răspunde mult mai repede clienților, comercianților, consultanților și managementului nostru intern.”
G. Bretta – La Lanterna S.r.l