Industira produselor din PLASTIC și CAUCIUC


SAM ERP2 se distinge de toate celelalte soluții ERP nu numai prin tehnologie, ci și prin caracterul complet al funcțiilor sale și prin capacitatea efectivă de a eficientiza fluxurile, reduce costurile și mări eficiența productivității corporative. Software-ul este multilingv, suportă multiple companii, multiple divizii, este modular și permite personalizare completă în funcție de nevoile fiecărei companii.

SAM ERP2 este software-ul specializat în managementul afacerilor pentru companii care acționează în sectorul produselor din cauciuc și plastic, și în special în domeniul modelării articolelor din plastic, al construcției de matrițe, și orice legat de producția și procesarea polimerilor, cu acordarea unei atenții deosebite lanțului de aprovizionare pentru industria auto.

Punctele forte ale SAM ERP2 sunt caracterul complet și imediat al sistemelor de avansare a producției și de plată pe linie, listele de materiale avansate cu managementul mulajelor cu figuri multiple, managementul comenzii și instrumentele pentru controlul profitabilității sale, funcțiile de automatizare și maparea depozitului cu terminale RF, panourile interactive cu controlul statutului echipamentelor și eficiența liniilor de producție.

Automatizarea tuturor proceselor de producție, dialogul bidirecțional cu instalațiile și presele, dashboard-urile care controlează în timp real progresul și eficiența producției, managementul uscătoarelor centralizate sau aflate la bordul utilajului, sistemul MES personalizat pentru schimbarea matriței și pentru configurarea fiecărui utilaj, sunt doar câteva dintre funcțiile care permit soluției SAM ERP2 să ofere companiei un nivel maxim de productivitate.

SAM ERP2 este un sistem de suport tehnologic care, prin utilizarea inteligentă a senzorilor fizici, a algoritmilor inteligenți, a webului și a interconexiunilor dintre instalații și ERP, permite companiei să atingă obiectivele Industry 4.0.
SAM ERP2 este, de asemenea, un ERP inovator care simplifică și grăbește toate procesele de afaceri, atât intern cât și extern, asigurând performanță în termeni de eficiență, productivitate și competitivitate: îmbunătățește organizația și fluxurile de muncă ale tuturor birourilor și departamentelor companiei, optimizează inventariile și manipularea bunurilor, vă permite să utilizați noi canale pentru a spori rezultatele activităților de afaceri, interacționează în timp real cu cei care lucrează în afara companiei (clienți, furnizori, agenți și tehnicieni), simplifică activitățile administrative și financiare, pentru a diminua nivelul de deșeuri și pierderea timpului, chiar și în zone neproductive.
SAM ERP2 este un ERP complet configurabil și scalabil bazat pe creșterea și evoluția companiei, echipat cu instrumente inovatoare de dezvoltare și personalizare, dar completat, în același timp, cu cele mai bune instrumente de securitate digitală și conformare deplină cu cerințele de confidențialitate și GDPR.

SAM ERP2 se distinge de toate celelalte soluții ERP nu numai prin tehnologie, ci și prin caracterul complet al funcțiilor sale și capacitatea efectivă de a eficientiza fluxurile, reduce costurile și mări eficiența productivității corporative.
Softwar-ul este multilingv, suportă multiple companii, multiple divizii, este modular și permite personalizare completă în funcție de nevoile fiecărei companii.

PORTAL FURNIZORI

Permite dialogul între companie și furnizor, de exemplu pentru gestionarea datelor de livrare și tipărirea directă a etichetelor cu coduri de bare pentru recunoaștere imediată.

PORTAL AGENȚI

Permite colectarea comenzilor, managementul ofertelor, consultarea cataloagelor și a orarelor, chiar și de pe tabletă și smartphone-uri.

PORTAL CRM 1

Vă permite să distribuiți în mediul Web, cu întreaga forță de vânzare, toate filialele și clienții finali, ofertele, monitorizarea comenzilor, e-mailuri, etc..

PORTAL CRM 2

Permite managementul complet al funției “Tichet” cu trasabilitate, progresul și managementul calendarelor pentru organizarea intervențiilor de asistență.

MANAGEMENT PRESEI ȘI INSTRUMENTE

Echipamentul fiecărui utilaj este gestionat prin intermediul unei aplicații executabile într-un terminal și care permite:

  • Înregistrarea timpului
  • Gestionarea matrițelor cu figurație multiplă
  • Managementul printurilor de testare
  • Managementul Aprobării finale pentru începerea producției (BAP)

Datele sunt disponibile în timp real managerului de producție și sunt salvate în istoric pentru a permite efectuarea analizelor țintă și luarea măsurilor coercitive.

MANAGEMENTUL ECHIPAMENTELOR DE USCARE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Managementul depozitului de materii prime și al materialelor de bază este fundamental pentru eficiența producției, iar controlul constant al uscătoarelor permite procedurii să fie extrem de precisă.

PROGRESUL PRODUCȚIEI

Datorită dashboard-urilor cu ecran tactil instalate la capăt de linie, este posibilă verificarea progresului comenzilor de producție. Dashboard-urile au interfețe simple și intuitive, sunt multilingve (cu suport pentru toate alfabetele: chirilic, chinezesc, etc.) și au un modul de înregistrare pentru intrări în / ieșiri din fabrică.
Acestea permit, de asemenea, printarea etichetelor la momentul plății producției și managementul ambalării multiple: operatorul este cel care declară tipul folosit și cantitatea exactă pentru piesele definite pentru combinația respectivă (articol/ambalaj).
Produsul finit este, mai apoi, introdus direct prin intermediul terminalelor tactile amplasate de-a lungul liniilor de producție și conectate la sistemul ERP. Fiecare element turnat este etichetat și pus la dispoziția gestionarului depozitului în scop de depozitare sau expediere. Datele sunt împărtășite cu toate agențiile, care pot verifica nivelul de progres al comenzilor. Pentru activitățile care nu implică o plată directă a produselor, există o raportare automată a perioadei de lucru. Colectarea tuturor acestor date permite controlul avansat al profitabilității fiecărei comenzi

CALITATE și MENTENANȚA SISTEMULUI (CMMS)

SAM ERP2 vă permite să gestionați planurile de mentenanță pentru toate instrumentele de lucru (CMMS) și toate funcțiile pentru cel mai bun management al Sistemului de Calitate, în conformitate cu certificările UNI EN ISO 9001, conform directivelor WCM și standardelor internaționale ale sectorului auto.

PROGRAMAREA VOLUMULUI DE MUNCĂ și MES PERSONALIZAT

Folosind planificatorul puteți planifica activitățile obișnuite ale producției de matrici, de la proiectare la realizare completă, trecând prin lucrări interne sau externe. Datorită modulului MES, pe lângă posibilitatea de a vizualiza schițele și specificațiile direct din atelier, operatorii pot declara progresul fazelor și orice probleme întâmpinate folosind ecranul tactil,; sistemul calculează în mod automat incidența lucrărilor efectuate, cu care se poate calcula mai apoi bugetul pentru fiecare lucrare. MES este, de asemenea, personalizat pentru schimbarea matriței și configurarea echipamentelor, și compară datele teoretice cu timpul efectiv petrecut de către tehnicienii responsabili cu mentenanța, luând datele direct de la presă. Dashboard-urile speciale permit managerului atelierului să aibă întotdeauna control asupra întregii situații, asupra oricăror probleme întâlnite, precum și asupra progresului costurilor.

CONTROL TOTAL în TIMP REAL

Colectarea datelor de pe echipamente individuale (opriri, timp morți, consum de energie,…) alimentează dashboard-urile de control cu indicatori analitici și sintetici, permițând monitorizarea în timp real a statutului echipamentelor și nivelului de eficiență al liniilor de producție, precum și consultarea istoricului. Controlul are loc atât prin intermediul monitoarelor amplasate de-a lungul liniilor de producție, cât și folosind instrumente “mobile”, depășind astfel limitele impuse de rețelele companiei. Instrumentele de Business Intelligence permit, mai apoi, agregarea datelor de producție cu datele de management, pentru a calcula indicii de performanță în baza cărora se planifică producția și alegerile organizaționale.

MANAGEMENTUL COMENZILOR

Datorită procedurii de import din orice format (CSV, TXT, DAT, etc.) cu SAM ERP2 este posibilă încărcarea automată a comenzilor clienților, efectuând, în același timp, toate verificările necesare pentru a elimina erorile umane. SAM ERP2 este capabil să comunice cu toate protocoalele EDI populare, importând și exportând informații în conformitate cu standardele utilizate în Europa și în restul lumii.

 

LOGISTICĂ

Funcția de verificare a expedierii permite operatorilor din zona de logistică să identifice imediat toate livrările ce trebuie făcute în fiecare zi, precum și generarea automată a tuturor documentelor de transport. Managerul depozitului, prin intermediul terminalului său RF, procesează fiecare document atribuind lista de pachete de livrat, generând astfel Lista de ambalare: fiecare pachet este etichetat și asociat unui document de expediere specific, conectat la rândul său la comanda de vânzare care l-a generat.

MONITORIZARE

Fiecare componentă a listei de materiale poate fi identificată prin serie și / sau numărul de lot. Monitorizarea în timp real și colectarea tuturor datelor privind producția și depozitul oferă informații structurate, partajate și disponibile imediat tuturor operatorilor. Codul de bare, ce face componentele ușor de recunoscut întotdeauna, vă permite să urmăriți întregul istoric al componentei, până la originea lanțului de producție și a comenzii de achiziție.

INTEGRARE AUTOCAD

SAM ERP2 vă permite să vă sincronizați cu sistemul CAD pentru interschimbarea datelor de design într-o manieră simplă și automată, economisind timp și reducând nivelul erorilor legate de introducerea manuală a informațiilor. Este posibilă importarea și menținerea alinierii datelor primare a componentelor comerciale, care sunt date comune între două medii, ce trebuie sincronizate. În aceeași manieră se gestionează și importul de listele de materiale pentru seturi și subseturi: sistemul este capabil să garanteze alinierea diferitelor ediții.