ERP și Industry 4.0
Contactaţi-ne

ERP și Industry 4.0

Industry 4.0 este cea de a patra revoluție industrială, o schimbare epocală bazată pe o inovație tehnologică ce implică sistemele de producție și dialogul între companii, lanțuri și piață.

Toate procesele de producție sunt interconectate și controlate, datorită utilizării noilor tehnologii digitale, senzorilor low-cost și conexiunilor wireless, care le conectează, de asemenea, și la software-ul de management al companiei.

Folosind software-ul ERP de a doua generație (ERP2), toate procesele de management, incluzându-le pe cele de natură administrativă, logistică și comercială, sunt interconectate în timp real la întregul lanț de producție și distribuție, așadar la piață, sistemul de dealership, tehnicienii externi și întregul lanț de aprovizionare.

Revoluție sau evoluție?

În ziua de azi, nivelul de competitivitate al unei companii depinde de viteza cu care aceasta își execută procesele, precum și de flexibilitatea vânzărilor și operațiunilor sale de producție. Într-adevăr, niciodată nu a mai existat o asemenea nevoie de modele organizaționale și sisteme IT care ajută la eficientizarea procedurilor și la optimizarea tuturor fluxurilor, atât în interiorul cât și în afara companiei.

Procesul care transformă compania într-o “smart factory” trebuie, așadar, început cât mai devreme posibil, însă poate, de asemenea, să se desfășoare în mod gradual și progresiv. Acesta este un aspect foarte important pentru țările în care mediul industrial este în mare parte compus din afaceri mici și mijlocii, și în care investițiile trebuie să creeze rezultate și succese pe termen scurt.

Gestionarea Sistemului de Management al Mentenanței Computerizate (CMMS), și integrarea perfectă a ERP cu MES, FCS, MRP și WMS, este un exemplu perfect al modului în care companiile pot demara și urma treptat calea care duce către Industry 4.0.

ERP-ul pregătit pentru Industry 4.0

De ani de zile, Centro Software și-a asumat angajamentul de a oferi clienților săi un ERP care să reprezinte stâlpul de susținere IT al companiei, capabil să managerieze și să controleze toate procesele corporative.

Centro Software este perfect aliniat la principiile Producției de tip LEAN, care asigură integrarea maximă a proceselor și eliminarea progresivă a tuturor activităților care generează risipă și întârzieri. În plus, a introdus treptat în propriul său SAM-ERP2 toate funcțiile gestionate în mod tradițional prin software departamental, foi de calcul sau chiar și calcule de mână, care întrerup fluxurile și nu asigură partajarea tuturor informațiilor.

Această filozofie a permis Centro Software să avanseze în digitalizarea progresivă a proceselor și să dovedească faptul că Industry 4.0 poate fi atins ușor și treptat, prin simpla aplicare a noilor tehnologii într-un mediu adecvat.

Într-adevăr, Centro Software a fost unul dintre primii jucători care a integrat mai multe funcții tehnologice și dispozitive care permit utilizatorului să construiască un dialog direct cu sistmele de producție în cadrul propriului său ERP.

Un software ERP de a doua generație, complet integrat, gata de a fi conectat la sistemele de producție reprezintă nu numai stâlpul de susținere IT necesar pentru a digitaliza compania, dar îmbunătățește, de asemenea, în mod instant, eficiența și productivitatea acesteia, permițând un control ma bun asupra tuturor funcțiilor companiei și posibilitatea de a le executa mai rapid.

Nu există discontinuități în fluxul de materiale și informații

În ERP-ul multilingvistic de la Centro Software, toate procesele sunt perfect integrate, deoarece dezvoltarea sistemului s-a bazat pe un singur design, cu o singură bază de date optimizată și un singur motor funcțional, care era deja compatibil cu evoluția tehnologică continuă.

Panoul Black Box C4

Panoul Black-Box C4 a fost gândit și dezvoltat de către Centro Software și este unul dintre instrumentele care permite sistemelor industriale de producție să comunice în timp real cu software-ul pentru managementul companiei, SAM ERP2

Dispozitivul este programabil din punctul de vedere al software-ului și se conectează direct la modulul MES (Sistem de Execuție a Producției) pentru a monitoriza producția în timp real. Monitorizează și gestionează semnalele electrice de la diferite sisteme industriale: contoare de piese, echipamente de măsurare, senzori, etc.

De asemenea, panoul Black Box C4 permite colectarea în timp real a unei cantități foarte mari de informații, prin ERP. Aceste date sunt folosite nu numai pentru managementul operațional al producției, dar cu metode de dezvoltare de tip “big data”, acesta oferă și cheile analitice pentru integrarea tehnicilor de mentenanță predictivă și optimizarea suplimentară a procesului.

Prin utilizarea panoului Black Box, sistemul SAM ERP2 poate interacționa cu informația direct din sisteme pentru a efectua funcții predeterminate și pentru a activa alte dispozitive, tot prin intermediul panoului.

De exemplu, folosind panoul, sistemul poate porni lămpile tip „faruri“ amplasate pe utilaj, ale căror culori identifică statutul utilajului/celulei (alarmă, în funcțiune, pauză, întreținere, testare,…)./p>

Ca și alternativă, acesta poate controla o lampă activată de către Planul de eșantionare a modulului de calitate pentru a informa operatorul când trebuie să facă măsurători.

Sistem de Management al Mentenanței Computerizate (CMMS)

Folosind panoul “Black Box C4”, CMMS poate crea condiții adecvate pentru crearea unui dialog direct în timp real între sistemul ERP și sistemele de producție, acesta putând fi primul pas către Industry 4.0.

Software-ul CMMS (Sistem de management Management al întreținerii Mentenanței computerizate Computerizate) gestionează mentenanța de sistem și a echipamentelor, propunând lucrări de service, înlocuiri și reparații necesare, înainte de apariția oricărei erori.

Astfel, este posibilă planificarea în avans a perioadelor de întrerupere pentru mentenanța fabricii și programarea acestora în cel mai adecvat moment, optimizând astfel fabrica și utilizarea resurselor, în deplină concordanță cu directivele WCM (World Class Manufacturing).

Așadar, metodologia CMMS pentru mentenanța sistemului asigură calitatea și continuitateatermenelor de livrare.

Mentenanța preventivă poate fi manageriată pe 2 nivele, în funcție de cerințele și caracteristicile specifice ale fiecărei companii și în funcție de datele pe care le posedă:

  • Mentenanța ciclică: mentenanța regulată programată în conformitate cu un plan bazat pe timp stabilit în conformitate cu indicațiile tehnice furnizate de către producătorii sistemului și/sau în baza unor cicluri de funcționare (timpi, servicii sau alte valori limită, atât analogice cât și digitale).
  • Mentenanța preventivă: Mentenanța efectuată cu ajutorul măsurării în timp real a unuia sau mai multor parametrii (analiza continuă a lubrifianților, termografie, ultrasunete, curenți absorbiți, măsurători de vibrații, etc.) și modele matematice care analizează variațiile în raport cu curbe normale de lucru, pentru a prezice o creștere a nivelului de degradare și posibilitatea apariției unei erori.

CMMS poate funcționa cu ambele modele și arată importanța integrării tuturor proceselor în software-ul ERP, fiind unul dintre primii pași în îndeplinirea obiectivelor Industry 4.0.

Beneficiile integrării CMMS în ERP.

Pentru fiecare proces, modulul CMMS de la Centro Software înregistrează timpii de funcționare ai fiecărei unități de producție (sistem sau linie de producție) declarată în MES (sisteme de execuție de fabricație) sau inclusă în ciclul standard pentru fiecare Ordin de Producție (PO), și le compară cu timpul dintre două activități de mentenanță efectuate în cadrul sistemului. Atunci când indicatorii semnalizează faptul că este necesară o lucrare de mentenanță, acesta poate aprinde lumini sau trimite în mod automat semnale de “avertizare” către tehnicianul responsabil de mentenanță (prin mesaj text sau email, sau prin introducerea lucrării de mentenanță în lista de activități a persoanei respective).

Panoul “Black Box C4” este dispozitivul electronic care măsoară timpii și numărul de piese procesate pentru fiecare fază. Astfel, acesta poate monitoriza progresul comenzii de producție (monitorizare MES) și poate furniza simultan către CMMS datele necesare pentru a efectua o numărătoare inversă pentru fiecare lucrare de mentenanță.

Atunci când limitele stabilite sunt depășite, sistemul CMMS propune sau emite un Ordin de Mentenanță (MO), implicând astfel Modulele de Planificare și Producție.

MO conține o fișă standard de mentenanță cu toate informațiile necesare pentru ca tehnicianul responsabil de mentenanță să poată achiziționa piesele de rezervă și să poată efectua lucrările (e.g. Descriere, numărul și codul pieselor de rezervă, tipul și calitatea lubrifiantului, dimensiunile pieselor, durata estimată a lucrării, specificații tehnice, observații, imagini și schițe în format pdf și jpg sau link-uri către site-uri sau pagini web), precum și o declarație emisă de persoana care a efectuat lucrarea de mentenanță.

Introducerea automată a MO-urilor în procesul de planificare MRP 1 asigură achiziția corectă și managementul relativ al depozitelor de piese de rezervă și consumabile necesare. pentru întreținere.

MO-urile pot circula apoi în planul de programare (FCS) împreună cu ordinele de producție normale, dat fiind faptul că acestea folosesc aceleași resurse și disponibilități (linii de producție și/sau echipamente aflate în mentenanță). Așadar, pe lângă posibilitatea de a vizualiza calendarul intervențiilor de mentenanță într-un raport specific, le puteți vizualiza și în cadrul aceluiași grafic Gantt, cu posibilitatea editării acestuia folosind funcția interactivă drag & drop. Tehnicienii responsabili de mentenanță vor vedea MO-urile de care sunt responsabili în LISTA LOR DE SARCINI și vor putea începe activitatea de mentenanță și pot consulta documentele și imaginile sau fotografiile disponibile online direct de pe smartphone-urile sau tabletele lor.

Programul de lucru este mai apoi trimis și verificat folosind MES, care se asigură că MO-ul pentru fiecare sistem (unitate de producție) a fost executat.

Sistemul de controlul calității poate fi, de asemenea, conectat la toate activitățile de mentenanță. Într-adevăr, activitățile de mentenanță trebuie efectuate în conformitate cu criterii de calitate predefinite și măsurabile.

Integrarea completă a sistemului în ERP permite, de asemenea, legarea acestuia la modulul pentru Controlul Managementului, asigurând faptul că mentenanța este corect taxată, și în funcție de tip (ordinară, extraordinară, …), cu înregistrarea detaliată a materialelor și a forței de muncă internă și externă angajată.