Business Process Modeler

Business Process Modeler

Valoarea unei companii este compusă din active corporale și active necorporale, incluzând capitalul intelectual, care este alcătuit din:

 1. Capitalul uman, i.e. cunoștințele și abilitățile colective pe care le deține personalul (know-how);
 2. Capitalul relațional, i.e. relațiile cu entitățile externe, furnizori, clienți, centre de cercetare, etc. și reputația care decurge din acestea;
 3. Capitalul organizațional, i.e. setul de fluxuri și procese, optimizate în timp în baza experienței specifice a companiei (a ști cum să facă lucrurile împreună).

Folosirea BPM (Sistem de Structurare a Procesului de Afaceri) vă va ajuta nu numai să vă certificați procesele de afaceri, ci și să stimulați valoarea “intangibilă” a afacerii dumneavoastră. Îmbunătățirea continuă a eficienței proceselor dumneavoastră și standardizarea acestora la fiecare îmbunătățire, vă oferă un avantaj competitiv semnificativ.

 

Instrumentul organizațional ideal

BPM vă permite să creați rapid fluxuri organizaționale, modele, reguli și proceduri operaționale, lucruri esențiale nu doar pentru persoanele care doresc să își consolideze și să își certifice procesele de afaceri, ci și pentru persoanele care sunt constant în căutarea productivității maxime și organizării optime.

BPMBPM (Business Process Modeler) este un sistem de instrumente pentru proiectarea și dezvoltarea rapidă a fluxurilor organizaționale, a modelelor, a schemelor și a programelor de aplicații. Pentru fiecare utilizator, rol și context, managerii companiei pot pregăti cel mai bun flux procedural pentru a îmbunătăți productivitatea individuală, managementul eficient și siguranța proceselor. Procesele mai bune generează costuri mai mici, venituri mai mari și un nivel mai ridicat de îndrumare și satisfacere a clienților și angajaților.

Cu BPM, puteți îmbunătăți și gestiona toate procesele companiei dumneavoastră într-o manieră rapidă, flexibilă și în deplină colaborare. BPM este echipat cu un motor Work Flow care:

 1. Mapează, documentează, proiectează, controlează și efectuează procesele
 2. Gestionează redactarea, verificarea, aprobarea și distribuirea documentelor
 3. Implementează un sistem de colaborare pentru toți utilizatorii interni și externi
 4. Produce în timp real soluții ce pot fi folosite chiar și fără competențe informatice
 5. Crează rapid scenarii “Prezente” / “Viitoare” și vă permite să le testați în domeniu pentru a verifica dacă noul scenariu este corect și eficient
 6. Reduce perioada de timp și costul implementării procedurilor

La ce folosește BPM?

BPM nu schimbă elementele de logistică existentă, însă le îmbunătățește și le face mai solide.

Nu dictează modul în care o organizație acționează, însă face ca organizația să fie mai eficientă.

Permite departamentului IT să răspundă rapid provocărilor.

BPM

Beneficii

 • Utilizare facilă și intuitivă, fără ajutorul experților IT
 • Maparea și documentarea proceselor de afaceri corespund situației reale
 • Procesele sunt efectuate într-o manieră controlată din punctul de vedere al obiectivelor, timpilor și trasabilității
 • Documentele specifice ale companiei sunt gestionate la momentul corect și în locul corect
 • Distribuirea informațiilor într-o manieră sigură și controlată
 • Răspuns prompt la evoluția în timp a societății
 • Se pot crea proceduri ce pot fi utilizate imediat
 • Gestionează dialogul dintre diferite proceduri în medii diferite
BPM

Obiective

 • Partajarea cunoștințelor
 • Reducerea timpilor de implementare a proceselor
 • Gestionarea configurabilității procedurilor
 • Reducerea erorilor de operare
 • Evitarea întârzierilor
 • Veți avea un instrument organizațional la dispoziție
 • Gestionarea colaborării între corpurile interne și externe
 • Gestionarea fluxului și stocării documentelor
 • Conformarea la cerințele voluntare și obligatorii
 • Susținerea departamentului IT pentru crearea unor soluții cu evoluție continuă
 • Susținerea sarcinilor ce aparțin de managementul proiecteor
 • Gestionarea costurilor de proiect și reducerea costurilor de gestionare a proceselor de afaceri
 • Reducerea costurilor de dezvoltare și menținere a procedurilor
 • Protejarea know-how-ului companiei și valorificarea acestuia

Ușor de utilizat

Reprezintă procesul grafic, documentându-l și gestionând utilizatorii, mijloacele de comunicare și regulile pentru evoluția activității.
Gestionează colaborările, termenele limită, alertele, alarmele și verificările necesare pentru efectuarea corectă a lucrărilor și avansarea procesului:

Funcțional imediat

BPM

 • Mapează, documentează și efectuează procesele
 • Crează și gestionează documente
 • Controlează și înregistrează efectuarea sarcinilor planificate
 • Gestionează costurile estimate și efective
 • Comunică cu procedurile IT deja în vigoare în cadrul companiei
 • Interfețe cu email-uri, scannere, fișiere și documente
 • Asigură faptul că toate sarcinile efectuate rămân trasabile
 • Gestionează căutarea și stocarea
 • Integrare facilă și intuitivă în cadrul sistemului companiei
 • Evoluează proporțional cu nevoile afacerii
 • Nu schimbă logistica existentă
 • Întreținere și evoluție cu costuri reduse
 • Nu dictează modul în care se organizează lucrurile

Funcții principale

1. Designer de proces

Supraveghează monitorizarea și maparea proceselor, folosind cele mai des folosite formate de fișier (Excel, Word, PDF, DWG, tabele SAMERP2, etc.), și configurează procesele pentru o funcționare optimă: utilizatori, profile, permisiuni, condiții pentru trecerea de la o sarcină la alta, semnături, timpi, consultații, etc.

BPM

2. Listă de sarcini

Acesta este instrumentul de căutare pentru utilizatori, grupuri de lucru și/sau manageri. Arată sarcinile ce trebuie îndeplinite, împreună cu acțiunile necesare și termenele limită.

BPM

3. Planificare

Gestionează planificarea sarcinilor (Gantt), cu previziuni de finalizare, termene limită și monitorizare a progresului.

BPM

4. Monitorizare, statistică și KPI-uri

Arată statusul sarcinilor. Păstrează istoricul sarcinilor efectuate: ce s-a făcut, când s-a făcut și de către cine. Vă permite să creați analize statistice și vă oferă datele necesare, cum ar fi măsurătorile de timp și de eficiență, pentru a obține KPI-uri personalizate.

BPM

5. Gestionarea documentelor

Obține și gestionează documente specifice folosite de către organizație, pe lângă documentele de origine externă care sunt relevante pentru procese. Crează și manageriază gestiunea de documente, înjumătățind astfel timpii de căutare și cercetare, precum și costurile de implementare.

BPM

 

 

BPM