08 – Zona Monitorizare Management

ERP area Controllo di Gestione

În prezent, companiile se confruntă cu piețe și evenimente economice neprevăzute, foarte dinamice, în continuă schimbare. Pentru a face pașii corecți într-un mediu atât de dinamic, companiile trebuie să stăpânească instrumente avansate de control: nu numai conturile analitice care calculează în timp real marja profitului pentru produse, comenzi, divizii, etc. dar și Business Intelligence, Statistică Avansată și Data Mining, care permit personalului managerial și administrativ să ia cele mai bune decizii pentru companie.

BUGET și ANALIZA BILANȚULUI

Comparația dintre datele din Bugetul prevăzut și datele din balanța finală (contabilitate generală); reclasificarea bugetului, managementul bugetului pentru comenzi, centre de cost sau zone de afaceri, continuând cu comparația cu datele finale evidențiate în conturile analitice.

CONTURILE ANALITICE ȘI CONTABILITATEA COSTURILOR

Alocarea detaliată a costurilor și veniturilor în funcție de destinație, cu 2 obiective principale: contabilitatea în funcție de comandă (ce generează bugete analitice pentru zone, agenți, elemente, etc., și calculul marjelor de profit) și contabilitatea în funcție de centrul de cost (din care reies costurile pentru fiecare divizie și sunt calculate costurile pentru fiecare lucrare – cost brut pe oră, atât pentru personal cât și pentru instalații). Contabilitatea în funcție de zonă de afaceri (sau divizie): bugetele sunt generate pentru fiecare filială, linie de producție, zone de afaceri etc. pot fi generate în timp ce analizele “costurilor totale” derivă din împărtășirea costurilor directe și indirecte prin intermediul “factorilor cheie analitici” ce pot fi personalizați.

CALCULUL MARJELOR DE PROFIT (comenzi)

Funcțiile simplificate și ușor de înțeles ajută la calcularea marjei de profit pentru fiecare comandă, factură sau client în parte.

Contabilitate MULTIDIVIZIONALĂ

Alocarea automată a costurilor și veniturilor pentru diferitele divizii și “linii de afaceri”, definită și drept “centru bugetar”. Fiecare dintre acestea este asociată unuia sau mai multor “centre de costuri” și “centre de venituri”, cum ar fi filialele, liniile de producție, zonele de piață, zonele geografice, etc. Toate funcțiile de interogare au filtre adecvate, a căror utilizare permite extragerea și lucrul exclusiv pe elemente specifice: chitanțe, facturi, registre de evidență contabilă, cambii, numerar, plăți, balanța de verificare, etc. Aceleași conexiuni și funcții sunt valabile în elaborarea bugetelor analitice și a contabilității costurilor.

BUSINESS INTELLIGENCE și Statistici Avansate

Informația este extrasă și elaborată în mod automat în scop de monitorizare și conducere a companiei; pragul de rentabilitate, diagramele și graficele sunt generate și ajută în analiza și interpretarea acestor informații importante. Folosind rezultatele acestor elaborări, personalul managerial și administrativ poate lua cele mai bune decizii pentru diferitele zone ale companiei.

DATA MINING

Tehnologia Analysis Services SQL2008 poate fi folosită pentru a genera “măsuri” și “dimensiuni” pe CUBI OLAP (procesare analitică online), efectuând o foarte bună analiză a cantităților importante de date. Analiza obiectelor cu funcții avansate și interactive permite “programarea” și trimiterea analizei statistice atât către operatorii interni cât și către cei externi (agenți, tehnicieni, filiale).

ERP Area Controllo di Gestione