07 – Zona Management Administrativ și Financiar

ERP area Amministrativa e finanziaria

A manageria o afacere fără grijă înseamnă a avea încredere completă în funcțiile sale administrative și financiare.

Un management administrativ dezvoltat trebuie bazat pe promptitudinea și precizia proceselor contabile ale companiei, conformarea la obligațiile fiscale, verificarea regulată a managementului lichidităților și al fluxurilor financiare, prognozarea soldurilor viitoare pentru fiecare cont bancar și a expunerii la risc a clienților.

TRANSPORT și FACTURARE

Conosamentele, chitanțele, facturile directe sau amânate, notele de creditare, listele de ambalare, generarea automată a rotirii stocurilor și registrul de ordine și evidență, distribuirea costurilor suplimentare, trimiterea automată a documentelor (prin e-mail, XML sau Fax – fără poștă!), procesarea automată a datelor pentru listare Intrastat, și facturi individuale totale sau periodice la care sunt legate toate elementele aferente datelor.

CONTABILITATE GENERALĂ

Înregistrarea tuturor proceselor contabile pentru a asigura respectarea deplină a obligațiilor fiscale și ”civile”. Funcțiile conectate la registrul de ordine și evidență sunt complet automate și se conformează din punct de vedere al TVA-ului. Printre acestea se numără: managementul automat al compensărilor, protocoalelor, diferitelor registre, “monedelor multiple”, mișcărilor “temporare” sau “în afara bugetului”, plăți în loturi deschise, balanțe de verificare, extrase de conturi și memento-uri, plăți anticipate și venitul acumulat, reținerea impozitului și contribuții de sănătate (documentele de plată sunt tipărite, iar plățile către destinatari sunt certificate), enasarco, plafon export, conversia datelor pentru liste de clienți-furnizori, etc.

MANAGEMENTUL LICHIDITĂȚILOR

Monitorizarea registrelor efectelor de comerţ și operațiuni legate de mișcări de numerar: aviz de plată către furnizori, notificare de expirare, scrisori de atenționare adresate clienților, comandă cu plată în numerar, produse sau servicii neachitate, calculul dobânzii de întârziere, cambie, reconcilierea automată a mișcărilor bancare prin CBI, etc.

Management FINANCIAR

Fluxul de numerar al companiei este verificat și monitorizat periodic pentru a gestiona managementul numerarului în cel mai bun mod posibil. În particular, în cazul în care costurile și beneficiile apărute “înainte de înregistrare” (achiziții sau comenzi de vânzare, documente de transport, etc.) și registrul temporar de ordine și evidență (împrumuturi, leasing, asigurări, salarii, impozite, etc. programate) sunt folosite, fluxul de numerar poate fi simulat pentru numerar și fiecare cont bancar (cont curent obișnuit, linie de credit în rezervă, etc.). Disponibilitatea netă (sold creditor) poate fi, de asemenea, evidențiată și monitorizată împreună cu expunerea la risc pentru un singur client.

ACTIVE

Monitorizarea și managementul tuturor bunurilor și activelor amortizabile (materiale și imateriale), cu o atenție deosebită pentru locația acestora și cliclul lor de viață (achiziție, creștere, reevaluare, înstrăinarea totală sau parțială, etc.). Amortizarea poate fi simulată, valoarea registrului fiscal și “civil” poate fi calculată, precum și costurile de mentenanță și valoarea activelor, etc.

Alte obligații fiscale

Sunt respectate toate obligațiile fiscale: WEEE (Deșeuri de echipamente electrice și electronice), CON AI (Consorțiul Național pentru Ambalaje), Lista Neagră – lista clienților/furnizorilor; managementul integrat al impozitului cu reținere la sursă; legătura cu procedurile fiscale din Il Sole 24 Ore Adempimenti 24: Declarație de TVA (declarația anuală privind TVA-ul, declarația privind TVA-ul, declarații de intenție primite), Formularul 770, Formularul Fiscal nr. 24, Certificări pentru compensări (pentru Formularul 770), Buget European, Ștat de plată online procesare pentru Il Sole 24 Ore, etc.

ERP Area Amministrativa e Finanziaria