06 – Zona Calitate

Pentru a câștiga teren în fara competitorilor, există două caracteristici cu o importanță crucială: creativitatea și calitatea. Imaginația, care hrănește creativitatea, trebuie să fie egală cu efortul susținut de a obține calitate. Controlul calității asupra produselor și materialelor este garantat prin proceduri rigide de recepție a mărfurilor, cicluri de testare bine definite, evaluarea precisă și regulată a furnizorilor și înregistrarea exactă atât a resurselor cât și a sarcinilor.

CONTROLUL CALITĂȚII

Monitorizarea articolelor care sunt testate în zona de recepție (recepția bunurilor) sau în timpul procesului de producție (intern și extern, atât “în timpul procesului” cât și “după proces”), și alocarea ciclurilor de testare relevante. Testele garantează progresul producției comenzilor, alături de controlul calității, care constă în teste bine definite și controlul statistic al procesului, corespunzând proceselor de producție și etapelor comenzilor de producție.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

CICLURI DE TESTARE

Toți pașii și etapele necesare pentru a asigura faptul că produsul și etapele de producție se conformează parametrilor de calitate impuși sunt gestionate și monitorizate. Ciclurile de testare sunt efectuate atât pentru fiecare piesă cât și pentru eșantioane aleatoare.

ECHIPAMENTE și INSTRUMENTE DE MĂSURARE

Procedurile și regulile de mentenanță, listele de distribuție a documentelor și procedurile de operare (manualul de calitate) precum și registrul automat al efectelor de comerț (pentru “starea” echipamentelor) sunt disponibile pentru echipamentul folosit în controlul calității.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

Managementul “NECONFORMITĂȚILOR”

Înregistrarea neconformităților interne și externe, ce nu respectă parametrii impuși pentru produse și servicii; sugestii pentru acțiuni de reparare și plângeri față de furnizor

Vizualizare Pdf application/pdf icon

RESURSE și COMPETENȚĂ

Valoarea intangibilă” a resurselor umane, atât interne cât și externe, inclusă în Vision 2000 – ISO 9004, este gestionată și monitorizată: procesele și procedurile organizaționale, infrastructurile, cursurile, descrierea posturilor, aptitudinile, programele de instruire, experiențele trecute și ambițiile; un dashboard este disponibil și folosit pentru a identifica toate resursele (angajați, colaboratori, furnizori, contacte), pentru a monitoriza îmbunătățirea acestora și oferi sugestii (procese relevante, linii de producție, produse și structuri) și pentru a-i motiva cu stimulente și recompense. Obiectivele sunt: stimularea comportamentului proactiv și a creativității, verificarea eficacității lucrurilor predate și creșterea nivelului de conștientizare al unei persoane față de rolul său în atingerea obiectivelor companiei.

 

ERP Area Qualità