05 – Zona Producție

ERP area Produzione

Planificarea și controlul proceselor de producție prin intermediul unui ERP foarte dezvoltat, precum și monitorizarea tuturor fazelor de producție interne și externe, reprezintă strategiile cheie în reducerea timpului total de răspuns, precum și a costurilor financiare și de logistică.

De asemenea, optimizarea și reducerea stocurilor depinde de atenția acordată organizării și planificării proceselor de producție.

Planificarea și controlul proceselor de producție prin intermediul unui ERP foarte dezvoltat, precum și monitorizarea tuturor fazelor de producție interne și externe, reprezintă strategiile cheie în reducerea timpului total de răspuns, precum și a costurilor financiare și de logistică. De asemenea, optimizarea și reducerea stocurilor depinde de atenția acordată organizării și planificării proceselor de producție.

PLANIFICARE și PLM (Managementul ciclului de viață al produsului)

Fazele de producție, procesele și listele de materiale sunt definite prin intermediul schițelor tehnice, a imaginilor, documentelor, edițiilor în funcție de dată, etc. Listele de materiale pot fi generate cu tehnologie CAD; acestea pot include diferite variante astfel încât să se poată aplica diferite metode de producție și astfel încât producția bunurilor “similare” să poată fi îmbunătățită. Producția și costul estimat pot fi calculate pentru fiecare produs finit sau semifabricat; bunurile supuse uzurii și deteriorării sunt evidențiate, astfel încât listele de prețuri pentru piese de rezervă să poată fi generate cu ușurință; edițiile de liste de materiale și datele de valabilitate aferente sunt monitorizate în conformitate cu disponibilitatea stocurilor. Etapa de planificare poate fi mai bine efectuată datorită achiziției automate a catalogului tehnic de vânzare de la furnizorii de componente ai companiei (ex. format Medel).

Vizualizare Pdf   application/pdf icon

PLANIFICARE MRP-I

Cantitatea de bunuri de achiziționat și produs determină o optimizare semnificativă a stocurilor și reducerea costurilor de stocare. Data de livrare aferentă, stocul din depozit precum și “disponibilitatea dinamică” (valoarea înregistrată sau de deficit, cereri legate de vânzarea sau producția comenzilor deja confirmate sau comenzile de achiziție sau producție deja emise, și previziunile de vânzări – MPS) sunt, de asemenea, luate în considerare; programele de furnizare, comenzile de vânzare deschise, contractele cadru și “ordinele de asteptare” sunt, de asemenea, monitorizate. Conform datei de livrare impuse, sistemul sugerează comenzile (achiziții, comenzi de producție sau lucrări pe bază de contract) celor mai adecvați furnizori, subliniind toate punctele critice posibile.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

PROGRAMARE MRP-II la capacitate NELIMITATĂ (CRP)

Diviziunea muncii la resursele umane și fabrici (prima etapă de prelucrare) în conformitate cu secvența de comenzi și relațiile dintre etapele de producție și celulele de producție. Prin analiza volumului de muncă, se identifică posibile situații critice și resursele necesare pentru a satisface nevoile critice ale pieței. Volumul de muncă zilnic poate fi afișat pentru fiecare divizie (evidențiind comenzile și clienții), împreună cu o diagramă Gantt pentru fiecare comandă de producție.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

PROGRAMARE MRP-II la capacitate LIMITATĂ (FCS)

Diviziunea muncii la resursele umane, cu luarea în considerare a datelor de livrare și a disponibilității produselor, în conformitate nu numai cu planificarea comenzilor (MRP-I), ci și cu capacitatea de producție efectivă a companiei. Astfel, sunt luate în considerare instalațiile, utilajele, calendarul, prioritățile și relațiile dintre etapele de producție, celulele de producție și centrele de costuri. Având ca obiectiv o intervenție promptă și completă, “listele de expediere”, analiza secvenței și diagramele Gantt sunt disponibile pentru fiecare unitată de producție (graficele diagramelor Gantt pot fi schimbate pentru a modifica programarea și a salva diferite planuri de programare).

Vizualizare Pdf application/pdf icon

PRODUCȚIE

Managementul și monitorizarea generală a producției, atât în cadrul companiei cât și de către furnizori externi: comenzi de producție, liste de materiale, fișe de producție, verificarea “colecțiilor” (pentru loturi de comenzi de producție sau comenzi), lucrări în curs de execuție, analiza sincronizării, lucrări pe bază de contract și externalizare, verificarea și valorificarea imediată a etapelor de producție finalizate, lucrări în curs de execuție, și disponibilitatea materialelor.

Vizualizare Pdf   application/pdf icon

SISTEM PENTRU EXECUTAREA PRODUCȚIEI (MES)

Monitorizarea în timp real a statutului resurselor (instalații, echipamente, personal) și utilizarea acestora prin intermediul unui tabel sinoptic. Caracteristicile sale principale sunt: înregistrarea timpilor de producție folosind coduri de bare, sistem de auto-învățare pentru procesele de producție, înregistrarea pontajelor pentru a echilibra orele de lucru, grafice care arată performanța fiecărei persoane în timp real, mentenanța instalațiilor și a echipamentelor./p>

Vizualizare Pdf application/pdf icon

LOCAȚII de producție

Managementul și monitorizarea locațiilor de producție publice și industriale: cotații și prețuri pentru lucrări, managementul și locația mijloacelor și a instrumentelor, manipularea materialelor, rapoarte zilnice, verificarea costurilor (muncă, materiale, instrumente, costuri generale, amortizare), profit, lucrări în curs de execuție, sold final (cost/beneficiu) și statistici.

CMMS (Sistem de management al mentenanței computerizate)

Mentenanța instalațiilor și echipamentelor companiei poate fi gestionată prin intermediul Sistemului de management al mentenanței computerizate (CMMS), propunând lucrări de “revizie generală”, “înlocuire”, sau “reparații” înainte de apariția oricăror erori, făcând astfel posibilă planificarea “timpilor de repaos ai sistemului”, astfel încât operațiunile de mentenanță să aibă loc în cele mai adecvate momente, optimizând astfel utilizarea sistemelor în cauză în deplină conformitate cu directivele WCM (World Class Manufacturing).

Vizualizare Pdf application/pdf icon

ERP Area Commerciale