04 – Zona de Achiziție, Depozit și Logistică

ERP area Acquisti Magazzino Logistica

Pentru a simplifica relațiile cu furnizorii, grăbirea manipulării bunurilor, evitarea greșelilor conexe, optimizarea managementului stocurilor, sunt primii pași ce trebuie făcuți pentru a reduce costurile și a îmbunătăți performanța generală a companiei.

Trasabilitatea și optimizarea activităților de transport sunt pași suplimentari ce pot fi făcuți pentru a asigura transferul sigur al bunurilor și pentru a depăși obstacolele din piața actuală.

ACHIZIȚIE

Managementul și controlul condițiilor de achiziție (furnizori principali, secundari sau ocazionali), liste de prețuri aferente (reduceri de prețuri, termeni de livrare și unități de măsură multiple incluse), comenzi de achiziție (valută, livrări programate, pentru fiecare e-mail sau fax), memento-uri (listate în conformitate cu prioritățile de producție sau vânzare), recepția bunurilor și a facturilor, contracte cadru și “ordinele de așteptare”.

Portalul Web al FURNIZORILOR

Prin intermediul acestui portal, utilizatorii comunică cu furnizorii companiei cu privire la cererile de prețuri, confirmarea comenzilor, date de livrare, actualizare, creare a etichetelor pentru loturi sau produse unice cu cod de bare (ce pot fi printate chiar de către furnizori pentru a identifica produsele imediat). Acest lucru reduce timpul și costurile suportate la transmiterea informațiilor și, în special dacă se asociază cu modulul ”Logistică” BWS, la mutarea bunurilor în cadrul procesului de producție.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

DEPOZIT și STOC

Managementul și controlul tuturor locațiilor (depozit, zonă de producție, stoc în consignație, luând în considerare clienții sau furnizorii, etc.); manipularea automată a bunurilor, făcând distincția între cantitățile rezervate, comandate sau disponibile; calculul stocului minim, rata de rotație a activelor și termenii de asigurare pentru fiecare element; listele de elemente cu valori sub nivelul minim sau la nivelul maxim al stocului; managementul stocului în consignație, bunuri furnziate sub aprobare sau în cadrul contractului; rotirea stocurilor; documente suplimentare pentru evidența stocurilor în raport cu registrul de TVA și registrul editorilor.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

TRASABILITATE (LOTURI, Numere de SERIE și trasabilitatea ALIMENTELOR)

Gestionarea materialelor este monitorizată (prin număr de serie sau de lot), pentru a ști cu exactitate care componentă a fost folosită pentru care produs finit (de exemplu, pentru garanție) sau de unde provin componentele unui produs anume (Managementul Lanțului de Aprovizionare); monitorizarea locației fiecărui articol; stoc F.I.F.O. (Incluzând data de intrare și de expirare); legătura dintre notele de livrare de intrare și de ieșire (evidența stocurilor) pentru acele companii care fac lucrări în baza contractelor; monitorizarea loturilor; sistemul adecvat de urmărire a alimentelor pentru fiecare substanță și produs (produse procesate, semiprocesate sau neprocesate), în conformitate cu Legea Alimentelor CE 178/2002.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

WMS (sistemul pentru managementul depozitului)

Bunurile sunt monitorizate și manipulate prin citirea codului de bare. Anumite terminale wireless, care sunt conectate în timp real la sistemul central, sunt folosite în acest scop: introducere, livrare, alegere stocuri, deplasări, inventar, verificări, etc.; monitorizarea Zonelor (Culoare / Etaje / Coloane), unități de încărcare; optimizarea spațiului; maparea dinamică a stocurilor, etc.

Vizualizare Pdf   application/pdf icon

 WMS PRO

Vizualizare Pdf application/pdf icon

STATISTICI PRIVIND ACHIZIȚIILE și Evaluarea Comercianților

Date și grafice privind achiziția și prețul redus și confortul oferit de diferite articole. Evaluarea generală a furnizorului în raport cu cerințele necesare pentru certificarea companiei.

Vizualizare Pdf application/pdf icon

ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI DE TRANSPORT

Livrările sunt organizate în conformitate cu caracteristicile mijloacelor de transport (capacitate, tipul de șină laterală, refrigerare, etc.) în funcție de produs și client, precum și în funcție de prețuri (pentru fiecare transportator, palet, greutate, volum, etc.). Din funcția “verificare livrare”, utilizatorii pot obține o listă de transportatori care, în funcție de “rutele implicite”, luând în considerare punctele de descărcare și zonele acoperite, pot livra bunurile. Mai mult decât atât, se pot efectua simulări pentru a organiza eventuala colectare a bunurilor de la furnizori la întoarcere. Modelul facturii transportatorului este generat automat, fixând astfel verificarea acesteia, transferul său către conturi și determinarea precisă a costurilor de transport.

Verificarea încrucișată a depozitului și clasificare ABC

Rezultatele logicii ABC sunt aplicate și potrivite la valorile stocurilor și utilității: astfel se obține o matrice, care arată care sunt articolele cu stoc mai mare sau mai mic decât cel necesar (învechire sau stoc în afara pericolului).

Vizualizare Pdf application/pdf icon

ERP Area Acquisti magazzino